Kunstcollectie ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief. Zo  is het ministerie er voor u als u voor korte of langere tijd naar het buitenland gaat. Ook behartigt BZ de internationale betrekkingen, vanuit Den Haag en via een netwerk van ruim 300 ambassades en ambtswoningen over de hele wereld. Daarnaast geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, in overleg met andere ministeries, vorm aan het Europa van de toekomst.

Collectie

De kunstcollectie van het ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat uit circa 12.000 kunstvoorwerpen die verspreid zijn over 300 Nederlandse ambassades en ambtswoningen in het buitenland. De collectie is in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstaan en wordt gevormd door diverse kunstwerken uit verschillende periodes en disciplines. De rode draad in de collectie wordt gevormd door kunstwerken die, op geheel eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe associatie aangaan met het land waarin ze geplaatst zijn. In de collectie bevinden zich uitsluitend werken van Nederlandse kunstenaars of kunstenaars die lange tijd in Nederland gewerkt hebben. Vertrouwde namen zoals Ruysdael en Israëls, maar ook werken van bijvoorbeeld de Cobra groep, Armando, Marc Mulders en een groot aantal hedendaagse fotografen zijn in de collectie opgenomen.

Kunstbeleid
Het ministerie van Buitenlandse Zaken draagt beeldende kunst een warm hart toe door Nederlandse kunstwerken zichtbaar te maken over de landsgrenzen. Met het aankopen van hedendaagse kunst wil BZ inzicht geven op de ontwikkelingen en trends in de Nederlandse kunst. De kunst van BZ verfraait de wanden op ambassades en ambtswoningen en geeft identiteit aan de gebouwen. Daarnaast kruipt de kunst in de rol van diplomaat door bij te dragen aan het imago van Nederland. Ook op het departement in Den Haag is kunst een belangrijk onderdeel van de werkomgeving. De fotografie ondersteunt hier het primaire werkproces door medewerkers te inspireren en te stimuleren om met een vrije blik naar de wereld te kijken.
Naast verwerving en beheer van een kunstcollectie treedt BZ bovendien actief op als kunstopdrachtgever. Dit heeft inmiddels geleid tot de realisatie van ruim veertig monumentale kunstwerken op de posten. Door hun omvang en plaatsing in de ruimte zijn deze werken niet alleen zichtbaar voor werknemers of bezoekers, maar ook voor de toevallige voorbijganger.

Geschiedenis
De kunstcollectie van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontstond in de jaren ’50, toen ambassadeurs op persoonlijke basis bij de Rijkscollectie kunst en antiek uitzochten voor hun residenties. De basis van de kunstcollectie groeide zo door de jaren heen. Toen BZ in de jaren ’80 verhuisde naar het huidige departement ontstond de behoefte aan een nieuw kunstbeleid. Traditioneel lag het aandachtspunt bij de ambassades en ambtswoningen. In toenemende mate werd nu ook de verfraaiing van het departement in Den Haag een belangrijke doelstelling. Waar kunst in het buiteland voornamelijk de identiteit van Nederland in al haar artistieke verschijningsvormen promoot en weerspiegelt, ligt op het departement de nadruk op hedendaagse fotografie.

Uit de collectie
Jan van der Ploeg

Zonder titel, 2012
muurschildering

Collecties 19 september 2014
UNSEEN gezien bij BZ
In het kort

Naam collectie
Kunstcollectie ministerie van Buitenlandse Zaken

Contactpersoon
Philippien Noordam

Hoofdkantoor
Den Haag

Locaties kunstcollectie
300 ambassades en ambtswoningen van Nederland in het buitenland en het departement van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Aantal kunstwerken
ca. 12.000

Ontstaansjaar
Vanaf 1950 bruiklenen en vanaf 1980 gestart met een aankoopbeleid.

Disciplines
schilderijen, foto’s, tekeningen, grafiek, beelden, design, kunst in opdracht

Verzamelgebied
De rode draad in de collectie wordt gevormd door kunstwerken die, op geheel eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe associatie aangaan met het land waarin ze geplaatst zijn. Voor het departement wordt uitsluitend fotografie verworven.

Rondleidingen
Op aanvraag

Website bedrijf
www.rijksoverheid.nl

Publicaties
- Verily Klaassen, Identiteit dankzij diversiteit, 2012
- Roos van Put, More than red, white and blue, Kunstaankopen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag 2001 (verschenen bij gelijknamige tentoonstelling)
- Roos van Put, Art Survival Kit (ASK), Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag 2004
- Wijnand Galema (e.a.), In opdracht. Zestig jaar percentageregeling beeldende kunst bij Rijksgebouwen, Amsterdam 2011

Externe exposities
More than red, white and blue, Gemeentemuseum Den Haag, 2001–2002