AkzoNobel Art Foundation

AkzoNobel is 's werelds grootste verf en coatings onderneming en een vooraanstaand producent van specialistische chemicaliën. AkzoNobel voorziet industrieën en consumenten wereldwijd van innovatieve producten en werkt met passie aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor klanten. Met activiteiten in meer dan 80 landen zetten de circa 57.000 medewerkers zich in voor topkwaliteit en het realiseren van Tomorrow's Answers TodayTM.

Collectie

De AkzoNobel Art Foundation verzamelt internationale hedendaagse kunst van zowel jong talent als meer gevestigde kunstenaars, vaak op thematische wijze en in verschillende stromingen en disciplines. De kunstwerken in de AkzoNobel collectie worden gekozen vanwege hun intrinsieke artistieke kwaliteiten; het vermogen om een ruptuur in ons denken te weeg te brengen.
Een bedrijf is onderdeel van de maatschappij maar ook een microsamenleving op zichzelf, waarbinnen wordt gewerkt aan de ambities en doelen van de onderneming. Kunst vervult hierin een essentiële functie ter inspiratie. Kunst brengt de buitenwereld binnen in de microkosmos van het bedrijf en functioneert als indicator van allerlei maatschappelijke en sociale tendensen en is zo de spiegel van de wereld die ons anders naar onszelf en onze omgeving laat kijken.

Kunstbeleid
De basisgedachte voor het aanleggen van een collectie voor AkzoNobel is het stimuleren van talent als uitdrukking van de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid komt ook tot uiting in de ambitie van de AkzoNobel Art Foundation om op verschillende manieren actief bij te dragen aan het culturele debat.
Een concern als AkzoNobel, met zijn toonzettende technische ontwikkeling, streeft naar een kunstcollectie van eenzelfde hoge, experimentele kwaliteit: kunst en bedrijf als communicerende vaten. Met de kunstcollectie wil de AkzoNobel Art Foundation dan ook niet alleen een stimulerende werkomgeving creëren, maar ook het belang van kunst en cultuur in de huidige samenleving onderstrepen.  

Geschiedenis
In 1996 is de Stichting AkzoNobel Art Foundation opgericht met als taak het samenstellen en beheren van een hedendaagse, internationale kunstcollectie. Sindsdien is hedendaagse kunst een geïntegreerd onderdeel van de AkzoNobel werkomgeving alsook van de identiteit van het bedrijf.

 

Uit de collectie
Hans Op de Beeck

Still Life (9), 2010
synthetisch gips, staal en hout
105 x 130 x 85 cm

Collecties 27 januari 2016
Art Space
AkzoNobel Art Foundation
load more
In het kort

Naam collectie
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon
Hester Alberdingk Thijm (Directeur), Augusto Pereira Silva (Manager & Curator), Manon Pasmans (Project Manager).

Hoofdkantoor
Amsterdam

Locaties kunstcollectie
De kerncollectie is verspreid over twee locaties: het AkzoNobel Hoofdkantoor te Amsterdam en het AkzoNobel Shared Service Center te Arnhem. Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd.

Aantal kunstwerken
De collectie bestaat uit circa 1700 kunstwerken.

Ontstaansjaar
1996

Disciplines
alle disciplines

Verzamelgebied
Hedendaagse internationale beeldende kunst.

Rondleidingen
De AkzoNobel Art Foundation geeft circa 70 rondleidingen per jaar op aanvraag.

Website bedrijf
www.akzonobel.com

Website kunstcollectie
www.artfoundation.akzonobel.com

Publicaties
-Hester Alberdingk Thijm, Carolien Smit, Pietje Tegenbosch (red.), Proof of Principle, Arnhem, 2003
-Hester Alberdingk Thijm, Anniek Vrij, Pietje Tegenbosch, Collection 1, Arnhem, 1996  

Expositieruimte
Op alle verdiepingen van het Hoofdkantoor in Amsterdam wordt de kunst thematisch of op oeuvre geëxposeerd terwijl in Arnhem de nadruk ligt op het concept van het rizoom en diversiteit. Op beide locaties wordt binnen de tentoonstellingspraktijk de relatie tussen kunst, wetenschap en kleur onderzocht.  

Ondersteuning
De AkzoNobel Art Foundation ondersteunt een aantal culturele instellingen en initiatieven incidenteel en een aantal structureel waaronder: Onafhankelijk kunstenaarsinstituut ‘De Ateliers’
Fotografie Museum Amsterdam ‘FOAM’. Samenwerkingsprojecten: ‘Ja Natuurlijk’, GEM, Den Haag 2013
‘Skies over Snaefell’, samenwerking tussen De Appel Arts Centre, Mondriaan Fonds en AkzoNobel Art Foundation, Amsterdam 2012
‘Ons soort mensen’, Virtueel Museum Zuidas / Kunstkapel, Amsterdam 2010
‘Niet Normaal’, Beurs van Berlage, Amsterdam, 2009

Bruiklenen
-Keith Edmier, Victoria Regia (first night bloom), GEM, Den Haag 2013 & Hessel Museum, Bard College New York, 2008 & Tate Gallery, London, 1998
-Marijke van Warmerdam, Open/dicht, Museum Serralves, Porto 2012 & Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam, 2011
-Koen Vermeule, Seascape Orange, Rijksmuseum Twenthe, Enschede 2012 & Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 2004 & Stadsgalerij Heerlen, Heerlen, 2003
-Gijs Frieling, Verdrinken, Kunsthal Rotterdam, Rotterdam, 2012 &Cobra Museum voor Moderne Kunst, 2009 & Centro per l'arte Contemporanea, Prato, 2005
-Anna Bjerger, EGG, Dublin Contemporary 2011, Dublin, 2011