VU kunstcollectie

De Vrije Universiteit Amsterdam biedt een ambitieus programma voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU onderzoek en onderwijs vormgeeft: verantwoordelijk, open en persoonlijk.
De VU vindt het voor studenten en medewerkers belangrijk dat ze, in het kader van een brede academische ontwikkeling, kennis maken met kunst en cultuur.

 

Collectie

De VU collectie Hoogleraren portretten is de oudste collectie van de universiteit (1880-heden). De academische traditie om een portret te laten schilderen van belangrijke hoogleraren bij hun emeritaat, of bijzondere verdiensten is nog steeds springlevend. Zo maakte Jacques Grégoire (1961) in 1998 een prachtig portret van Prof.dr. G.J. van Ingen Schenau, de uitvinder van de Klapschaats. Het laatste geschilderde portret dateert uit 2007. Natuurlijk volgt een universitaire gemeenschap ook de eigentijdse trends. Nu zijn het portretfoto's van hoogleraren, die nog volop in functie zijn, die de diversiteit op de VU weerspiegelen en als rolmodel dienen voor studenten. Ze zijn gemaakt door de bekende portretfotograaf Annaleen Louwes.
De VUkunstcollectie is een organisch gegroeide collectie, die sinds 1967 via schenking en aankoop is ontstaan. Uit de vroege periode dateren werken van Philip Akkerman, Geert van Fastenhout, Arie de Groot, Barbara Nanning, Gerard Verdijk, Carel Visser en anderen. Sinds 2006 verzamelt de VU met het collectieprofiel Tijdsbeelden. Het begrip Tijdsbeelden bezit het vermogen een extra dimensie toe te voegen aan het wereldbeeld en de academische vorming van studenten en medewerkers. Wat nu actueel is, wordt op een zeker moment geschiedenis: Tijdsbeelden, waarin opvattingen uit het verleden worden weerspiegeld en die deel uitmaken van het academisch en cultureel erfgoed van de VU.

Het verzamelbeleid focust  op fotografie en beelden. In de afgelopen jaren zijn foto's gekocht van, onder meer, Jan Banning, Arthur Kleinjan, Bas Princen, Siebe Swart en Isabelle Wenzel. Ze laten zien op welke wijze kunstenaars inhoud en gestalte geven aan hun reflecties op de wereld in de 21ste eeuw. Kunst is hiermee een essentieel instrument voor de ontwikkeling van een kritisch bewustzijn, als onderdeel van een brede academische vorming. De beelden van Tom Claassen en Arjanne van der Spek vertonen een basale onderzoeksmentaliteit. Een proces waarin eigenzinnigheid en het durven nemen van besluiten een cruciale rol spelen, zoals dat ook gebeurt bij onderzoek.

Kunstbeleid
Sinds 2013 VU participeert het Exposorium in het VU kunst en cultuurplatform. met projecten en de beide collecties. Dit platform is een netwerkorganisatie, waarin kennis en expertise zijn gebundeld ter ondersteuning van een breed gedragen kunst en cultuur beleid.  Het Exposorium initieert en realiseert een proactief kunstbeleid, dat zicht baar is in de openbare ruimte. Daarbij is het  collectieprofiel Tijdsbeelden richtinggevend. Het Exposorium initieert samenwerkingsprojecten, zoals kunstopdrachten, met andere deelnemers of externe partijen. Beide activiteiten leiden tot uitbreiding van de VUkunstcollectie, die prominent aanwezig is in de representatieve ruimten en op de campus.

Geschiedenis
De Vrije Universiteit is opgericht in 1880 en bestaat nu ruim 130 jaar. Vanaf haar vestiging in Buitenveldert (1967) heeft de VU) oog gehad voor de stimulerende en bijzondere positie die kunst en cultuur innemen in de universitaire wereld, als micro afspiegeling van de maatschappij. In 1967 is ook de Exposoriumcommissie opgericht, met als opdracht een nieuw kunstbeleid op te zetten. Zo ontstond het VU Exposorium, verantwoordelijk voor programmering van een reeks tentoonstellingen per jaar, het beleid  kunstaankopen voor de VU kunstcollectie (destijds bestemd voor de interne kunstuitleen voor medewerkers) en het opdrachtenbeleid in gebouwen en op de campus.

 

Uit de collectie
Jan Banning

India Sushma Prasad, 2003
foto
80 x 80 cm

Collecties 1 juli 2018
Annabel Howland
VU
Collecties 17 februari 2018
ColourBomb
VU
In het kort

Naam collectie
VU kunstcollectie

Contactpersoon
Wende Wallert

Hoofdkantoor
Amsterdam

Locaties kunstcollectie
De VU kunstcollectie is te zien in de openbare ruimte in VU gebouwen en op de VU campus, Zuidas Amsterdam.

Aantal kunstwerken
1500, waarvan er ruim 250 tot de kerncollectie behoren.

Ontstaansjaar
1967

Disciplines
schilderijen, foto’s, tekeningen, grafiek, beelden, installaties, video’s

Verzamelgebied
Collectie profiel Tijdsbeelden, concentratie op fotografie en beelden. (inter-)nationaal beleid op kunstwerken, met inhoudelijke accenten op een brede relatie met wetenschap en samenleving.

Rondleidingen
Rondleidingen op afspraak binnen de faculteiten of op de campus, voor maximaal 15 personen. Duur 1 uur, prijs € 90    

Website bedrijf
www.vu.nl

Website kunstcollectie
www.vu.nl

Publicaties
-Hendriekje Bosma/Ad Tervoort, Kopstukken van de VU, 1880-2010, Amsterdam 2010
-Hendriekje Bosma/Yvonne van Ulden (assistent), Exposorium1967-2007, veertig jaar kunstbeleid op de VU, Amsterdam 2007
-Hendriekje Bosma, Liseth van den Dungen, Helene van Fentener van Vlissingen(studentassistenten),Buitenveldert 1958-1998-2008, de ontwikkeling van een stadsdeel, Amsterdam 1998
-Hendriekje Bosma/Caroline Verbeek,Kunstenaarsdromen, werken op papier uit de collectie Benno Premsela/Friso Broeksma (Exposorium tentoonstellingscatalogus), Amsterdam 1997
-Bert Jansen, (redactie Fieke Konijn/John Vrieze), Kunst op de campus, de uitvoering van de 1% regeling aan de Vrije Universiteit, Amsterdam 1986  

Expositieruimte
VU Exposorium initieert en organiseert per jaar 5 projecten van actuele beeldende kunst en aanverwante disciplines, in de tentoonstellingsruimte in het hoofdgebouw.
Daarnaast kleine presentaties uit de VUkunstcollectie in vitrines en korte prikkelende guerrilla-acties i.s.m. met de schrijver op locatie en eigenzinnige kunstenaars.
VUExposorium, hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam geopend: maandag t/m vrijdag: 07.00 - 23.00 uur; zaterdag/zondag: 10.00 - 18.00 uur (zie voor de overige gebouwen de website van de VU.  

Ondersteuning
OPEN ZUIDAS, manifestatie Amsterdam Zuid/Zuidas,open ateliers, bedrijven, kunstroute, 25/26/27-10-2012 Life after planning, symposium Visuele Identiteit Zuidas Amsterdam, lid debatpanel, input studenten VU: Vrije Ruimten Zuidas AIR: i.s.m. Sandberg Instituut Amsterdam, Virtueel Museum Zuidas, Vrije Universiteit, 01-03-2011.

Bruiklenen
Bas Princen, Cooling Plant Dubai, 2009,foto,125 X 150 cm, ed. 1/6, "Rollercoaster, het Beeld in de 21ste eeuw", Museum of the Image (MOTI), Breda, 2012