Winnaars VBCN OPEN: Claire van Els en Hendrik Folkerts

13 mei 2012

VBCN OPEN, stimuleringsprijs voor curatoren

De VBCN is een nieuw initiatief gestart om hedendaagse tentoonstellingsmakers te ondersteunen: VBCN OPEN. Een keer in de twee jaar kunnen conservatoren een voorstel indienen voor een tentoonstelling met of over bedrijsfcollecties. De eerste editie 2012/2013 is gewonnen door het conservatorenduo Claire van Els en Hendrik Folkerts met hun concept ‘Time Deposits’. Met hun project willen willen de conservatoren de performancekunst ook in de wereld van bedrijfscollecties onder de aandacht brengen. In 2013 zal op verschillende locaties bij VBCN leden een performance plaatsvinden.

“Juist in deze tijd vindt de VBCN het belangrijk te laten zien dat de aangesloten bedrijven belang hechten aan een levendig en dynamisch kunstklimaat. De VBCN onderstreept met de prijs en de keuze voor het duo Van Els en Folkerts de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het bedrijfsleven neemt in het ondersteunen én stimuleren van kunst en cultuur.” aldus Sabrina Kamstra, Voorzitter van de VBCN.

De jury bestond uit Annabelle Birnie (ING Corporate Sponsoring, Events en Art Management), Sharon Oldenkotte-Vrolijk (directeur Kunst & Cultuur, Rabo Vastgoedgroep), Daniela Petovic (hoofd KPN Kunstzaken), Alexander Strengers (voorzitter kunstcommissie De Nederlandsche Bank), Pietje Tegenbosch galeriehouder, kunstcriticus en voorheen verbonden aan de ABN AMRO Kunststichting), Sietske van Zanten, (conservator VandenBroekFoundation) en Ella van Zanten, (hoofd kunstzaken Rabobank Nederland). Uit 12 inzendingen nomineerde de jury drie tentoonstellingsconcepten. De jury was verrast door het gevarieerde aanbod van de inzendingen en de hoge kwaliteit van de drie presentaties.

Met de keuze voor Time Deposits en performancekunst betreedt de VBCN als platform voor bedrijfscollecties een nieuw terrein. De vereniging hoopt een bijdrage te leveren aan de discussie over kunst, en in het bijzonder de performancekunst, zowel binnen de bedrijven als in de kunstsector. “Performances gaan over communicatie, interactie en contact en dit is precies waar kunst in het bedrijfsleven ook over gaat”, aldus de jury.

Agenda
23 april - 1 oktober, 2018
23 mei - 2 september, 2018
14 juni - 3 september, 2018
22 juni - 22 september, 2018
22 juni - 22 september, 2018
2 juli - 31 augustus, 2018
10 juli - 11 september, 2018
21-24 september, 2018
26-30 september, 2018
16 december, 2018 - 14 april, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam