foto Peter Cox

23 november 2016

ABN AMRO Kunstprijs 2016

In de Hermitage Amsterdam is van 24 november 2016 tot en met 28 mei 2017 Reclining Nude with a Man Playing the Guitar te zien, een presentatie van beeldend kunstenaar Marijn van Kreij (Middelrode, 1978). Hij is de winnaar van de zesde editie van de ABN AMRO Kunstprijs, een stimuleringsprijs voor talent in Nederland. Van Kreij kreeg als onderdeel van de prijs de gelegenheid een jaar te werken aan een presentatie in de Hermitage Amsterdam. 

In het veelzijdige oeuvre van Van Kreij speelt kopiëren een belangrijke rol. Daarbij verhoudt hij zich zowel tot werk van kunstenaars uit het verleden als tot de muziek- en beeldcultuur van nu. Zo schilderde hij op groot formaat pagina’s uit kunstboeken na, gebruikte hij een live-opname van 'Neil Youngs Hey Hey, My My (Into the Black)' en maakte hij zogenaamde enveloptekeningen waarvoor abstracte patronen aan de binnenzijde van enveloppen als bronmateriaal dienden. 

De tentoonstelling 'Reclining Nude with a Man Playing the Guitar' is opgebouwd rond een nieuwe serie ‘Picasso Grids’, monumentale schilderingen op papier, waarvoor zorgvuldig gekozen details uit de late schilderijen van Picasso het uitgangspunt vormen. In de tentoonstelling onderzoekt Van Kreij de rol en betekenis van de kunstenaarsstudio en stelt vragen over wat vooruitgang is, zowel op een persoonlijk als breder maatschappelijk niveau. 

 

 

 

Met Marijn van Kreij is gekozen voor een kunstenaar met een sterk en eigenzinnig oeuvre dat continu in ontwikkeling is. Zijn langdurige onderzoek naar de betekenis en werking van het (hergebruikte) beeld resulteert in fijnzinnig en krachtig werk. De jury waardeert de eigentijdse houding van de kunstenaar: Van Kreijs manier om onopvallende details tot kunst te verheffen en zijn proces van het zich handmatig toe-eigenen van beelden in deze huidige tijd van digitale en online beeldcultuur. 

Jury ABN AMRO Kunstprijs
De jury van de ABN AMRO Kunstprijs 2016 bestond uit: Lex ter Braak (directeur Jan van Eyck Academie Maastricht), Danila Cahen (curator ABN AMRO Kunstcollectie), Bart Rutten (hoofd Collecties Stedelijk Museum Amsterdam), Berend Strik (beeldend kunstenaar) en Silvia Zonneveld (managing director ABN AMRO MeesPierson/ Private Wealth Management)

Juryrapport ABN AMRO Kunstprijs 2016

Presentatie hoofdkantoor ABN AMRO
Het werk 'Untitled (Gunta Stölzl, Entwurf für einen Läufer, 1923)' is als onderdeel van de prijs aangekocht voor de ABN AMRO Kunstcollectie. Het werk zal te zien zijn in de tentoonstelling 'All Paintings Are Uneven' in het hoofdkantoor van ABN AMRO op de Zuidas, die opent in januari 2017.

 

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
20 mei - 29 oktober, 2017
26 augustus - 19 november, 2017
11 september - 29 oktober, 2017
12 september - 14 november, 2017
15 september - 10 december, 2017
12 oktober - 23 november, 2017
5 november, 2017
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam