4 september 2017

Adam Colton: The White Sculptures

In Galerie LUMC opent op vrijdag 15 september de tentoonstelling The White Sculptures met beelden en tekeningen van Adam Colton (1957, Manchester). Maarten Bertheux, oud-conservator van het Stedelijk Museum Amsterdam en artistiek leider van de Art Chapel in Amsterdam, opent de tentoonstelling om 16.30 uur.

Liquid Light XL

In opdracht van het LUMC maakte Adam Colton in 2013 een aluminium beeld Liquid Light XL voor de beeldenroute van het LUMC. Het beeld is onderdeel van een serie bolvormige sculpturen gemaakt van gepolijst aluminium. De tentoonstelling The White Sculptures met (muur) tekeningen en beelden van Adam Colton brengt het beeld Liquid Light XL in context en geeft een goed beeld van het werk van Adam Colton. Zijn werk is vernieuwend en tegelijkertijd sluit het aan bij de klassiek moderne beeldtraditie.

Adam Colton

De Engelse beeldhouwer en tekenaar Adam Colton kwam begin jaren tachtig naar Nederland voor zijn vervolgopleiding aan het kunstinstituut De Ateliers '63. Sindsdien heeft hij zich verder ontwikkeld als beeldhouwer en tekenaar.
Voor zijn eerste beelden nam Colton zijn eigen lichaam als uitgangspunt waarvoor hij met ingenieuze meettechnieken de ruimtelijke maten van zijn lichaam opnam die hij vervolgens verwerkte in zijn beelden en tekeningen. Deze vroege gipsen constructies kregen door de broosheid van het materiaal een conceptuele dimensie. In deze periode ontstonden ook beelden waarbij hij geometrische patronen uit hout en steen hakte.

Organische vormen

De laatste jaren hebben Coltons beelden zich ontwikkeld in meer organisch gevormde sculpturen. De objecten vaak van kunststof als polyurethaan of aluminium noemt hij 'Blobs' ofwel klodder, bubbel. Inspiratie vindt hij in voorwerpen waarvan de vormen hem aanspreken. Dit kan een zwerfkei, schapenschedeltje of onderdeel van een eenvoudige keukenstoel zijn. Hij transformeert deze objecten tot er uiteindelijk abstracte, amorfe beelden ontstaan. Het aanvankelijke uitgangspunt is dan niet meer herkenbaar.  Zijn persoonlijke intuïtie is altijd de leidraad bij het ontstaansproces van zijn werk. Tegelijkertijd tonen zijn beelden een systematische, rationele werkwijze. Deze onderliggende tegenstelling tussen in wezen mens en natuur maken zijn beelden en tekeningen bijzonder intrigerend.

De tentoonstelling is t/m 10 december te bezichtigen in Galerie Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Albinusdreef 2, locatie J0 (begane grond). Dagelijks geopend van 8.00 tot 20.00 uur, toegang is gratis. Kijk ook op: www.lumc.nl/galerie

 

Agenda
23 april - 1 oktober, 2018
13 september, 2018 - 6 januari, 2019
26-30 september, 2018
18-25 november, 2018
22-25 november, 2018
16 december, 2018 - 14 april, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam