29 juni 2017

Anook Cléonne - Tekeningen

De tekeningen van Anook Cléonne zijn groots en meeslepend. Het zijn zelfbedachte geconstrueerde landschappen waarbij de enige herkenning het moment van verlichting is, het moment waarop je tot nieuwe inzichten komt, hoe troebel ze ook nog mogen zijn. Volgens Anook zegt een afbeelding van de natuur eerder iets over jezelf dan over het landschap op zich, haar landschappen kun je zien als projecties van een gemoedstoestand. De grote tekeningen nodigen uit om je kortstondig te laten omringen door het onbekende op vreemde bodem. Als een anatomist/botanist weet Anook Cléonne de details en structuren bloot te leggen die resoneren met je innerlijke drijfveren.

In de serie Beginning of Sediment zoomt Anook juist in en toont ze een hele kleine wereld; de woekerende culturen in petrischaaltjes. Deze kweekbakjes laten op microscopisch niveau slechts een laag zien uit het leven, maar dat is vaak voldoende voor een conclusie. Van een afstand gezien lijken de schaaltjes ook op hemellichamen, zoals in al het werk van Anook lijkt de schaal de beleving te sturen.

Anook Cléonne (1972, Almelo) is opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie en Rijksakademie in Amsterdam. Ze woont en werkt in Arnhem.

www.anookcleonne.nl

De tentoonstelling in Rijnstate Arnhem loopt t/m 30 augustus 2017 en is iedere dag te bezoeken: Route 01-40.

 

 

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
20 mei - 29 oktober, 2017
25 augustus - 28 september, 2017
26 augustus - 19 november, 2017
12 september - 14 november, 2017
15 september - 10 december, 2017
4 oktober, 2017
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam