Misha de Ridder, Moon, 2011

13 april 2017

Falaise

Misha de Ridder exposeert van 11 april tot 19 juni zijn nieuwste serie Falaise in de AMC Brummelkamp Galerie. Het AMC heeft zijn werk 'Moon' in de collectie,  dat op het Voetenplein hangt. Dat het daar nieuwgierigheid oproept is goed te merken. Veel bezoekers kunnen de neiging om De Ridders werken aan te raken niet onderdrukken en zijn maan is een favoriet mikpunt. Een medewerker van Kunstzaken poetst regelmatig vingerafdrukken op het glas weg.

De kleurige abstracties van De Ridder zien er raadselachtig uit. Je denkt aan combinaties van aquarelverf met zacht kleurpotlood, of wie weet heeft de kunstenaar wel pure pigmentpoeders over het papier uitgestrooid. Maar nee, het zijn echt allemaal foto's.

Gewapend met een technische camera trekt hij de natuur in, fotografeert zee, bergen, rotswanden vanuit allerlei standpunten, soms op het gevaarlijke af. Die dia's, analoog gemaakt, niets gemanipuleerd, laat hij uitprinten in een Duits laboratorium op uiterst glad papier. De inkt ligt er als een film op, wat die vreemde tactiliteit oplevert die kijkers niet kunnen duiden.

Voor de reeks Falaise, te zien op de expositie, reisde De Ridder gedurende anderhalf jaar regelmatig naar de Normandische kust. Hij fotografeerde er de zee en die grote rotswanden, inclusief alle aderen, lichttinten, eventuele mossen en gruis. Ze lijken onverzettelijk, deze wanden. Maar door natuurlijke processen zoals erosie zijn ze juist erg in beweging, verliezen hoogte, breken vaak af. Een verse breuk is wit, een wand die lang intact blijft wordt bijna zwart en wanden tussen die twee tegenpolen vangen en kaatsen licht in allerlei tinten. Een waar visueel spektakel, maar een spektakel dat onze ogen niet waarnemen. Wij zien alleen een witte wand. De Ridder weet beter: die wanden bestaan uit fossiel kristallijn dat alle tinten van de regenboog aan kan nemen, zelfs rood in de zonsondergang. Met zijn camera weet hij ze te vangen.

De zee is de bron die het licht van achter de rotsen terugkaatst naar de kliffen. Op De Ridders foto's zie je alleen zee, horizon en lucht, en alle gradaties van licht en kleur waar die in elkaar overlopen. Van de krijtbodem ook die door het water heen schemert. Het zijn foto's waarvoor de kunstenaar zelf bij eb soms diep de zee in liep, met een timer op zak omdat je tussen de krijtrotsen niet door de vloed wil worden verrast. Foto's waarmee hij laat zien dat er niet zoiets is als een onderscheid tussen mens en natuur. In een publicatie bij dit project noteerde hij de tijdstippen van de opkomst van maan en zon, cycli die van invloed zijn op de natuur, op zijn foto's en op onszelf. Alles wordt één.

De Ridder maakt beelden om je in te verliezen, om in te dwalen. Wat hij in feite doet is schilderen: schilderen met licht.

 

 

 

 

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
20 mei - 29 oktober, 2017
26 augustus - 19 november, 2017
11 september - 29 oktober, 2017
12 september - 14 november, 2017
15 september - 10 december, 2017
12 oktober - 23 november, 2017
5 november, 2017
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam