13 december 2017

Hans van Bentem

Hans van Bentem exposeert in Q-Art  SELF PORTRAITS Van 12 december 2017 tot 20 maart 2018

Hans van Bentem (1965) is geboren in Den Haag. Van 1983 tot 1989 studeerde hij aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Van Bentem maakt monumentale sculpturen, bij voorkeur in de openbare ruimte: om kunst naar de mensen toe brengen en onderdeel te laten zijn van het openbare leven. Zo wil hij een bijdrage leveren aan een betere leefomgeving en tegelijk communiceren met een breed publiek. Als kunstenaar stelt hij thema's aan de orde als macht en rijkdom, identiteit, rangen en standen.

Met de serie 'Self portraits' stelt hij zich de vraag: .."zoals ieder mens dat wel eens doet, waaruit zijn persoonlijkheid werkelijk bestaat. Wie je daadwerkelijk bent, of zou kunnen, of willen zijn. Het idee van de maakbare mens doet vermoeden dat wij kunnen worden wie we willen, of staat alles al bij geboorte vast? De fantasie om te kunnen zijn wie je maar wilt is in deze werken vertaald naar het zelfportret van de kunstenaar door diverse tijdperken, als verschillende entiteiten, avatars of historische of religieuze grootheden... met een knipoog naar de wenselijkheid van het zijn van deze figuren, maar tevens met de vraag of we niet allemaal verschillende karakter trekken bezitten, zowel goede als slechte, mooi of lelijk, waardoor we ieder delen van elk ooit bestaande mens zouden kunnen bezitten...?"

Zijn beelden maakt Van Bentem met traditionele materialen zoals glas, keramiek en brons. Hij combineert elementen uit het heden, verleden en toekomst om te komen tot nieuwe scheppingen met een eigen verhaal. Van Bentem haalt zijn inspiratie uit de kunstgeschiedenis, uit strips en social media.

Voor de uitvoering van zijn werken neemt hij ambachtelijke ateliers in de arm waar eeuwenoude technieken in ere worden gehouden. Dat is flink zoeken, want veel van zulke ateliers zijn al bezweken onder de druk van de moderne tijd. Daarom zoekt van Bentem zijn heil vaak buiten Nederland. De serie porseleinen zelfportretten is vervaardigd in een studio in China. Ook zijn materialen vindt hij vaak ver van huis: brons uit India, lakwerk uit Vietnam, hout uit Senegal, kristal uit de Tsjechische Republiek maar soms komt de keramiek 'gewoon' uit Nederland. Van Bentem 's werk is opgenomen in vele museale en privé collecties.

 Q-Art is een van de drie expositie ruimtes in het AMC waar regelmatig wisselende exposities worden georganiseerd door Kunstzaken AMC. Q-Art bevindt zich in het Q-gebouw /de prikpoli van het AMC . Voor meer informatie www.amc.nl/kunstcollectie Facebook: AMC kunstcollectie.

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam