7 april 2017

Henri Jacobs + Koen Taselaar

Voor het eerst is het werk van Koen Taselaar en Henri Jacobs samengebracht in de duo-tentoonstelling JA TA TA JA in de Erasmus Gallery, Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor deze gelegenheid gaan Taselaar en Jacobs een samenspel aan waarbij het werk niet alleen naast elkaar maar ook letterlijk over elkaar heen gepresenteerd zal worden.

In het werk van Koen Taselaar (1986) staan naast het beeld vaak letters en tekst centraal. Bestaande of zelf gemaakte letters en lettertypes worden door Taselaar gecreëerd, gestapeld, gestructureerd en samengesteld als tekst en als vorm, waardoor er een enorme gelaagdheid ontstaat. Zijn vaak humorvolle vindingrijkheid en directe manier van werken stralen vrijheid en grenzeloosheid uit.

De tekeningen van Henri Jacobs (1957) worden gekenmerkt door een virtuoze techniek, zeer nauwkeurig en speels tegelijkertijd. Sinds 2003 werkt Jacobs aan het project 'Journal Drawings", een voortdurende serie tekeningen waarin Jacobs steeds opnieuw met uiterste precisie motieven en vormen ontwikkelt. In het werk van Jacobs zijn vaak verwijzingen te vinden naar de kunstgeschiedenis en kunstenaars zoals bijvoorbeeld Matisse en Jasper Johns.

Naast tekeningen maakt Jacobs ook wandkleden. Voor de trappenhuizen van de gerenoveerde UB van de Erasmus Universiteit heeft Jacobs twee grote wandkleden ontworpen, die te zien zijn na de openstelling van de UB mei 2017.

Tentoonstelling JA TA TA JA
13/04 tot 7/7 - ma-vrij 9-18

Erasmus Gallery AB-57 
Erasmus Universiteit Rotterdam
gang van A- naar C-gebouw
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Info kunstzaken EUR
T (010) 408 2802
E art-affairs@eur

 

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
20 mei - 29 oktober, 2017
26 augustus - 19 november, 2017
11 september - 29 oktober, 2017
12 september - 14 november, 2017
15 september - 10 december, 2017
12 oktober - 23 november, 2017
5 november, 2017
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam