18 mei 2017

I wait, I wait, I wait, I wait

Volgens filosoof Ton Lemaire staat de hedendaagse mens innerlijk los van de ruimte waarin hij zich bevindt. Hij is, in Lemaires woorden, "gedelokaliseerd". Dit betekent dat we ons overal min of meer thuis voelen. Tegelijkertijd zijn we nergens echt op onze plek. Vaak zijn we toerist in een bekende ruimte: we verkeren veel op niet-plaatsen als winkels, wegen, luchthavens en stations. Aan zulke plaatsen kun je je niet hechten. De wachtkamer is ook zo'n niet-plaats. Kunstenares Daniëlle van Ark heeft zich in deze tentoonstelling gebaseerd op Lemaire's theorie, de functie van de tentoonstellingsruimte in de Nederlandsche bank en het lied 'Waiting Room' van post-hardcore band Fugazi. Dit nummer uit de jaren '80 behandelt tegenwoordig nog steeds actuele thema's als identiteit, zelfwaarde, vrees voor de toekomst en de behoefte van mensen om het te maken.

De expositieruimte zelf is veranderd in een plek met clichébeelden als verouderde tijdschriften, kunst aan de muur, een kapstok en vitrinekasten. Een non-descripte ruimte waar het onduidelijk is op wat of wie je wacht, en waar je wordt geconfronteerd met het leven zelf.

Tijd bevriest

De installatie toont onder anderen zestien keramieken "stoelen" die in de wachtruimte zijn geplaatst, gemodelleerd naar de Eames side shell. Dit was de eerste massa-geproduceerde plastic stoel, een designicoon, een gewild verzamelobject en hét archetype van de wachtkamerstoel. De fragiele kuipjes staan op stapels tijdschriften. Doordat jaargang op jaargang ligt en niet is door te bladeren bevriest de tijd als het ware.

Vintage

In drie vitrinekasten staat in elk een hergefotografeerde en vergrote persfoto. De afbeeldingen zijn door de manier van presentatie niet in één oogopslag in zijn totaliteit te bekijken. De installatie laat Daniëlle's dualistische relatie met het medium fotografie zien. Doordat de werken achter glas staan, zijn opgerold of zijn dubbelgevouwen wil ze de rekbaarheid van wat een foto is en de leesbaarheid van een beeld tegen elkaar uitspelen.

Universele uitspraken

De vijf houten panelen zijn geprint met uit tijdschriften gescheurde citaten. Dit zijn quotes van beroemde acteurs en kunstenaars die Daniëlle zelf had kunnen doen of misschien wel ooit heeft gedaan. Opnieuw gefotografeerde en uitvergrote postkaarten met landschappen zijn een kwartslag gedraaid, waardoor ze lijken op rorschachtesten.

De ruimte oogt vertrouwd, maar is tegelijkertijd onbekend.

De tentoonstelling is van 18 mei tot 29 juni in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank, Westeinde 1 te Amsterdam op werkdagen op afspraak te bezichtigen. Een afspraak maken kan per e-mail (kunstcommissie@dnb.nl) of telefonisch (020-5242183). Legitimatie is verplicht.

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
20 mei - 29 oktober, 2017
26 augustus - 19 november, 2017
11 september - 29 oktober, 2017
12 september - 14 november, 2017
15 september - 10 december, 2017
12 oktober - 23 november, 2017
5 november, 2017
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam