Jennifer Tee, Tampan mirrored figures, 2017, piezografie tulip petal collage on paper, 72 x 58 cm

 

 

13 november 2017

Jennifer Tee exposeert in AMC Brummelkamp Galerie

Elk jaar geeft de AMC Kunststichting en de VUmc kunstcommissie een Nederlandse kunstenaar de opdracht een werk te maken voor de serie De Menselijke Gedaante. Dit jaar ging die opdracht naar Jennifer Tee, die de oplage Tampan Mirrored Figures maakte. Tee combineert daarin gedroogde tulpenblaadjes met het motief van de 'Palepai'.

Op Sumatra was het eeuwenlang gebruik om de handgeweven Palepai of scheepjesdoek op te hangen in de centrale kamer van een huis. Zulke doeken dienden als ceremoniële achtergrond voor bruiloften, begrafenissen en andere overgangsrituelen. Het belangrijkste motief erop is dat van een schip vol mens- en dierfiguren en een mast die uitloopt tot levensboom. Het geheel verbeeldt een reis van zielen op weg naar nieuwe levens of naar het hiernamaals. "Zowel tulpen als scheepjesdoeken betekenen veel voor mij persoonlijk. Zo bracht een schip in 1950 mijn vader samen met zijn ouders en zus van Indonesië naar Nederland. En mijn grootvader van moederskant ging jaarlijks met een schip naar Amerika voor zijn bedrijf, een tulpenbollenhandel", verklaart Tee.

Voor haar monumentale werk Tulip Palepai in het - binnenkort te openen - nieuwe metrostation onder het Centraal Station heeft Tee ruim twee jaar intensief onderzoek gedaan naar maat, kleur en vorm van de 30 tulpensoorten die ze daarin wilde gebruiken.. Daarna volgde maanden van contact leggen met kwekers en de Hortus Bulborum( historische bloembollentuin), het drogen van de blaadjes en tenslotte  het één voor één plaatsen van de blaadjes in het kunstwerk. De tulpenblaadjes van Tulip Palepai verwerkte ze ook in Tampan Mirrored Figures.

Terugkerend thema in Tee's werk zijn de geometrische en kristallijne vormen waarmee zij innerlijke ruimtes suggereert. Ze maakt gebruik van diverse kunstvormen en -technieken; textiel, keramiek, performances, fotografie en collages. Tee woont en werkt in de Bijlmer. Ze was resident artist aan de Rijksakademie in Amsterdam en ISCP, New York. In 2015 werd haar de Cobra Kunstprijs toegekend.

Tampan Mirrored Figures is te bestellen via https://www.amc.nl/web/AMC-website/Kunstzaken/Winkel.htm

Het werk is uitgegeven in een beperkte oplage van 50 exemplaren.  Kosten  € 585, - incl. 6% BTW. Tegen een gereduceerd tarief kan het werk door Lex Lijsten worden ingelijst in een notenhouten lijst: voor € 160, - incl. BTW, of met ontspiegeld museumglas voor € 235, - incl. BTW

Het werk is van 16 november tot 14 januari te zien in de AMC Brummelkamp Galerie

 

Agenda
13 september, 2018 - 6 januari, 2019
26 september, 2018 - 13 januari, 2019
10 oktober, 2018 - 11 januari, 2019
16 november - 27 december, 2018
16 december, 2018 - 7 april, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam