28 juni 2017

Marcel Pinas

Marcel Pinas' (1971) werk wordt getoond in binnen- en buitenland. Pinas genoot zijn kunstopleiding aan het Nola Hatterman Instituut in Paramaribo, waar hij in de traditionele en klassieke stijl  is opgeleid. Direct na zijn opleiding was hij al zeer succesvol met zijn tekeningen en aquarellen: vooral zijn inlandse thema's waren populair. Met een beurs kon hij verder studeren op de kunstacademie in Jamaica en daarna aan de Rijksakademie in Amsterdam. Daar werd hij uitgedaagd om van het populaire genre af te stappen en zijn eigen weg te volgen.

Pinas is een Marron, een nakomeling van de Afrikanen die gedwongen werden als slaaf in Suriname te gaan werken. De Marrons bevrijdden zich van de slavernij en vestigden zich diep in de binnenlanden van Suriname. Omdat de traditionele Marroncultuur verloren dreigt te gaan, besloot Pinas het tot onderwerp van zijn werk te maken. "Ik maak gebruik van de dingen die mijn voorouders hebben gebruikt en daarmee maak ik iets nieuws... Ik wil dat we weer trots zijn."

Als kunstenaar heeft  Pinas heeft een eigen beeldtaal ontwikkeld. Zijn kleuren verwijzen naar de kleurige decoraties die de Marrons op en rond hun huizen aanbrengen, als weerspiegeling van de kleuren van de natuur. De voorstellingen spatten van het doek af. Hij gebruikt beeldelementen waarvan de onderlinge relaties niet meteen zichtbaar zijn; symbolen en tekens die verwijzen naar de N'dyuka-cultuur zoals totems en tekens van het zogenoemde 'Afakaschrift'.

Afaka was een Marron uit het begin van de twintigste eeuw, die gefascineerd werd door het schrift dat hij via de paters had leren kennen. Zo kwam hij ertoe zijn eigen schrift te ontwikkelen. De verschijning van de komeet Halley, in 1910, zag hij als een teken om dat schrift openbaar te maken. Helaas heeft het Afakaschrift zich nooit echt verspreid en werd het een soort geheimschrift. Marcel Pinas gebruikt  Afkatekens en traditionele geruite pangi-stoffen die hij samenvoegt in zijn schilderijen als een soort  collages. Zijn werk is geëngageerd en gaat over het verleden en heden van de Marroncultuur. Maar de thema's die hij aansnijdt hebben ook een universeel karakter.

Naast kleurige werken op doek maakt hij grote buiteninstallaties en zet hij zich in voor de sociale relaties in zijn geboortestreek. In 2009 heeft Pinas in Moengo 'the Tembe Art studio' opgericht, waar jongeren en drop-outs onder begeleiding van kunstenaars kunnen werken aan een positieve toekomst.

 

 

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
20 mei - 29 oktober, 2017
25 augustus - 28 september, 2017
26 augustus - 19 november, 2017
12 september - 14 november, 2017
15 september - 10 december, 2017
4 oktober, 2017
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam