Maurice Braspenning, Swamp, 2001,olieverf op doek, 150 x 200cm (Collectie Museum De Lakenhal)

31 januari 2017

Museum De Lakenhal op locatie: Natuurlijk

In Galerie LUMC zijn vanaf 2 februari hedendaagse kunstwerken te zien die afkomstig zijn uit de collectie van Museum De Lakenhal. Dit museum wordt grondig vernieuwd. In 2019 zal het heropenen na een restauratie en het realiseren van nieuwbouw. 

Tijdens de sluitingsperiode wordt de collectie getoond op diverse locaties, in het kader van 'Collectie op Reis'. De presentatie in het LUMC bestaat uit werk van 18 Nederlandse kunstenaars. Het oudste kunstwerk, een ijle bronzen boomtak van beeldhouwer Frans de Wit, dateert uit 1982. Het meest recente werk is een video van Inge Reisberman (2015). Enkele van de deelnemende kunstenaars zijn ook vertegenwoordigd in de LUMC-kunstcollectie, die verspreid is over het hele LUMC-gebouw.

Keuze

Nicole Roepers, conservator actuele kunst van Museum De Lakenhal, en curator Sandrine van Noort van het LUMC, maakten een keuze uit de museumcollectie, die laat zien hoe uiteenlopende kunstenaars zich laten inspireren door de natuur. Natuur is altijd een belangrijk thema voor kunstenaars geweest. In de collectie hedendaagse kunst van Museum De Lakenhal bevinden zich relatief veel kunstwerken waarin dit onderwerp centraal staat. In de getoonde werken speelt de natuur een uiteenlopende rol: ingebed in de klassieke schilderkunstige traditie, als esthetische beleving, als mythologische verwijzing of als teken van vergankelijkheid. Maar het thema wordt ook opgevoerd als schuldige getuige, als surrealistisch visioen of als een kritische reflectie op de rol van de mens. Bij een aantal van de getoonde werken wordt het thema als conceptueel uitgangspunt genomen of vormde het gebruik van natuurlijke materialen zelf de aanleiding voor het werk.

De tentoonstelling is t/m 30 april te bezichtigen in Galerie Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Albinusdreef 2, locatie J0 (begane grond). Dagelijks geopend van 8.00 tot 20.00 uur, toegang is vrij.

 

 

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
20 mei - 29 oktober, 2017
26 augustus - 19 november, 2017
11 september - 29 oktober, 2017
12 september - 14 november, 2017
15 september - 10 december, 2017
12 oktober - 23 november, 2017
5 november, 2017
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam