Oscar Santillan, The Enemy, 2016

7 maart 2017

Nieuwe aanwinsten van de AMC collectie

Van 28 februari tot 11 april 2017 wordt in de AMC Brummelkamp galerie een selectie van de nieuwe aanwinsten van de AMC collectie  getoond.

Met steun van de AMC Kunststichting wordt de kunstcollectie van het AMC elk jaar omvangrijker. Inmiddels omvat de verzameling ruim zesduizend schilderijen, beelden, foto's, video's, werken op papier en opdrachten op locatie. Het merendeel wordt getoond in de openbare ruimten van het immense gebouw, zodat patiënten, medewerkers, studenten en bezoekers ervan kunnen genieten.

De collectie biedt een goed overzicht van de naoorlogse Nederlandse hedendaagse kunst. De basis ervoor is gelegd ten tijde van de bouw van het AMC, rond 1979, met behulp van de 1%-regeling, schenkingen, bruiklenen en met weloverwogen aankopen.

In deze tentoonstelling is een selectie van recent verworven werken te zien.

Tot die werken behoren twee lichtbakken van Thomas Elshuis met dromerige landschappen, samengeteld uit meerdere lagen foto's en een landschap van Popel Coumou. Van beide kunstenaars  is al eerder werk opgenomen in de AMC collectie.  

Nadere beschouwing van de foto Itaipu van Peer Veneman leert dat hier sprake is van een projectie op kasten in zijn atelier. Zo geeft de kunstenaar het beeld een extra dimensie mee. Veneman is geen onbekende in het AMC: zijn beeld De drie gratiën staat bij de doorgang naar de faculteit. Van Mike Pratt werd de vrolijke driedimensionale Nederlandse vlag Dutch flag with seashells verworven. En in het weefwerk van meetlinten Traveling colony onderzoekt Vibeke Mascini hoe het abstracte begrip 'één meter' zichtbaar gemaakt kan worden.

Het schilderij van Stefan Peters, met zijn schijnbaar willekeurige penseelstreken, lijkt een reeks minutieus geschilderde landschappen te verbeelden. Inez de Brauw onderzoekt in haar werk de frictie tussen verschillende culturen. Ze maakt verhalen uit die culturen zichtbaar via een combinatie van schilderen, fotografie en collages.

Ruth van Beek past de combinatie fotografie en collages juist toen om een persoonlijk verhaal te vertellen. Oscar Santillan's foto The Enemy suggereert een buitenaardse kracht, die van de foto afstraalt en onmiddellijk de aandacht trekt.

De AMC-collectie breidt zich ook uit door de schenkingen die regelmatig worden gedaan. Zoals de lichtbak Perspective of dissapperance van Hirycuk/Van Oevelen, die werd overgedragen na de sluiting van het enige museum in Almere: De Paviljoens. De foto van Jan Willem Steenmeijer maakt deel uit van een omvangrijke schenking van voormalig AMC-hoogleraar Niek van Dijk.

 

 

 

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
20 mei - 29 oktober, 2017
26 augustus - 19 november, 2017
11 september - 29 oktober, 2017
12 september - 14 november, 2017
15 september - 10 december, 2017
12 oktober - 23 november, 2017
5 november, 2017
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam