Esther Brakenhoff: Geurcapsule Edward Kienholz, Beanery, 2015-2017,collectie kunstenaar

17 februari 2017

Verloren en zeldzame geuren op de Vrije Universiteit

Hoe ruikt een polderlandschap? De Slag bij Waterloo? De buitenaardse geur van de maan? De hele wereld? Kom het ervaren vanaf vrijdag 24 februari 2017 bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Geuren roepen levendige herinneringen op en zijn sterk verbonden met onze identiteit. Elk van ons heeft een geur die even uniek is als een vingerafdruk. Ook iedere stad heeft zijn eigen geurprofiel. Tegelijk is reuk ons meest onderschatte zintuig en zijn we bijvoorbeeld veel meer visueel ingesteld. 24 februari organiseert de VU een symposium waarin kunst- en geurhistoricus Caro Verbeek, psycholoog Garmt Dijksterhuis en kunstenaar Peter De Cupere het belang van geur in onze cultuur aantonen. De lezingen worden afgesloten met de performance LIVE MOON SMELLING door kunstenaar Hagen Betzwieser.

Ruik de geur van De Slag bij Waterloo

Tegelijk start dan de tentoonstelling over en met geur: Aromatic Art (Re-)reconstructed: In Search of Lost Scents. Van 24 februari t/m 23 mei is te zien en te ruiken hoe internationale kunstenaars en parfumeurs met geur werken en zo de grenzen van de beeldende kunst oprekken. Ervaar thema's als identiteit, geschiedenis (zoals de Slag bij Waterloo), het geheugen en 'mapping'. Zo heeft Birthe Leemeijer de lucht van een typisch Nederlands polderlandschap gereconstrueerd: een geur die ooit tot ons vluchtige verleden zal gaan behoren en voor altijd verdwijnt.

Ervaar de geur van de maan

Gayil Nalls maakte het mogelijk om met een enkele inhalering de complete wereld op te snuiven met 'World Sensorium', terwijl Sue Corke en Hagen Betzwieser zelfs de buitenaardse geur van de maan creëerden. De geur van school, een kroeg of een lichaamsgeur: Wim T. Schippers, Peter De Cupere en Esther Brakenhoff schuwen de banaliteit van geur niet in hun kunstwerken en performances. Verrassend genoeg is olfactieve kunst niet alleen een onderwerp voor hedendaagse kunstenaars. Al een eeuw geleden begeurden Surrealisten zoals Marcel Duchamp en Futuristen zoals F.T. Marinetti hun beelden, tentoonstellingsruimtes, poëzievoordrachten en speelgoed. Kom deze en andere verloren en zeldzame geuren opsnuiven in de tentoonstellingsruimte van de VU.

Vrije Universiteit Amsterdam

De VU staat al sinds 1880 voor een onderscheidende manier van wetenschap beoefenen en studenten opleiden. Een manier die zich uit in verregaande maatschappelijke betrokkenheid, het omarmen van diversiteit en een open houding. We stimuleren onze 23.000 studenten en ruim 4.500 medewerkers dan ook om hun grenzen te verleggen en verder te kijken: verder dan het individu, het eigen vakgebied en het hier en nu. VU is verder kijken.

 

Aromatic Art (Re-)reconstructed: In Search of Lost Scents

Symposium: 24 februari 2017, 14:45-17.00 uur

De Boelelaan 1105: Hoofdgebouw VU, collegezaal KC.07, begane grond, inschrijving verplicht.

Tentoonstelling: 25 februari t/m 23 mei 2017

De Boelelaan 1105: Hoofdgebouw VU, eerste verdieping, Expositieruimte, rondom Aula

Deelnemende kunstenaars zijn onder andere: Marcel Duchamp (FR), F.T. Marinetti (IT), Peter De Cupere (BE), Job Koelewijn(NL), Gayil Nalls (US), Birthe Leemeijer (NL), Hagen Betzwieser & Sue Corck (GE and UK), Esther Brakenhoff (NL).

Rondleidingen en workshops: 3, 16 maart, 10 april 18.00 - 18.45 uur. Aanmelden c.l.verbeek@vu.nl.

Dit project is een samenwerking tussen Caro Verbeek - onderzoeker faculteit Geesteswetenschappen VU, Wende Wallert - conservator Kunst, Universiteitsbibliotheek VU, NWO, CLUE+, het Rijksmuseum en The Graduate School International Flavours & Fragrances.

 

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
20 mei - 29 oktober, 2017
26 augustus - 19 november, 2017
11 september - 29 oktober, 2017
12 september - 14 november, 2017
15 september - 10 december, 2017
12 oktober - 23 november, 2017
5 november, 2017
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam