Videostill uit 'Balansinstructies voor Twee'

13 juli 2017

PUSH HERE

In 2016 werkten en woonden kunstenaars Marieke Zwart en Dirk van Lieshout op een psychiatrisch instellingsterrein in Den Dolder (Utrecht). In de tentoonstelling PUSH HERE in Casco/FOTODOK in Utrecht, is het resultaat van hun samenwerking met patiënten te zien.

Tijdens hun werkperiode in Het Vijfde Seizoen onderzochten de kunstenaars verschillende samenwerkingsvormen met patiënten van de instelling. De interactieve werkwijze van Marieke Zwart en Dirk van Lieshout resulteerde in werken die vragen oproepen over inclusie en gelijkwaardigheid. Maar ook over de (on)mogelijkheid ervaringen te delen met mensen met wie je in eerste instantie misschien grote verschillen ervaart.

Marieke Zwart
Samen met patiënten deed Zwart lichaamsoefeningen waarbij zij elkaar in evenwicht hielden. In een serie van zes korte videofilms is de communicatie tussen patiënten en de kunstenaar afwisselend hilarisch, onbeholpen en ontroerend.
Daarnaast is er zelf geschept papier te zien dat zij samen met patiënten maakte. In dit papier zijn oude medische dossiers en behandelboeken van de instelling verwerkt. Voor deze expositie maakte Zwart ook een serie nieuwe tekeningen.

Dirk van Lieshout
Dirk van Lieshout maakte een laboratorium van gevonden materialen uit het bos in de omgeving van de residency zoals bladeren, kruiden en boomschors. Ook ontwierp Van Lieshout een theefiets waarop patiënten en medewerkers van de instelling samen konden fietsen en thee maken van boomschors en bladeren. De verschillende fietstochten zijn op film vastgelegd. De film wordt gepresenteerd in een ruimtevullende installatie.

Summer School - LOOKING FOR TROUBLE
Tijdens de tentoonstelling vindt er van 31 juli t/m 9 augustus een summer school voor kunststudenten plaats. Een negendaags programma is opgezet waarbij de studenten samen met Zwart en van Lieshout een kennismaking met de psychiatrie aangaan. Verschillende gastkunstenaars, behandelaars, (ex)patiënten en theoretici zijn uitgenodigd om de studenten te begeleiden, informeren en inspireren. Op 9 juli opent om 16.00 uur een tweede presentatie in Casco/ FOTODOK met het resultaat van hun experimenten en onderzoeken.

22 juli-20 augustus
Lange Nieuwstraat 7, Utrecht
Opening 21 juli 16.00 - 18.00 u.
Openingstijden: wo t/m zo 12.00 - 17.00 u.

 

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
20 mei - 29 oktober, 2017
25 augustus - 28 september, 2017
26 augustus - 19 november, 2017
12 september - 14 november, 2017
15 september - 10 december, 2017
4 oktober, 2017
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam