Van links naar rechts: Marijke van Warmerdam - 'Another day'; Thomas Schütte - 'Grosse Geister (Figur Nr. 15 en Nr. 17)'; Ian Dawson - '111'. Foto: Gert Jan van Rooijen

2 oktober 2017

Thomas Raat en kunst uit de ABN AMRO-kunstcollectie in nieuw circulair paviljoen

Circl is een nieuw en circulair paviljoen, een project geïnitieerd door ABN AMRO, waarmee de bank zich mét de samenleving wil inzetten voor een duurzame wereld. Het paviljoenontwerp van de Architekten Cie. is gebouwd volgens de regels van de circulaire economie, waarin niets van wat we in de samenleving maken, kopen of gebruiken, verloren gaat.

Kunst speelt in Circl een verbindende en inspirerende rol. In september 2017 opende de nieuwe kunstprojectruimte Circl.ART op de vide van de eerste verdieping van het paviljoen. In deze kunstprojectruimte van ABN AMRO, die openbaar toegankelijk is voor iedereen op de Zuidas, zullen wisselende presentaties plaatsvinden. Deze gaan van start met de solopresentatie van de Nederlandse kunstenaar Thomas Raat, getiteld Gems etc..., waarin hij onder meer nieuw werk toont dat hij speciaal voor deze locatie heeft gemaakt. In het souterrain van Circl ‒ in en rondom vergader- en ontvangstruimten van de bank ‒ is een groepspresentatie te zien met werk uit de ABN AMRO-kunst & historische collectie.

Circl.ART

Kunst is voortdurend in beweging. Kunstenaars weten onconventionele verbindingen te leggen, durven te dromen en voelen als seismografen van onze tijd eerder aan wat er in de wereld speelt. Een vooruitziende blik en een vrije manier van denken liggen aan de basis van de circulaire economie. Daarom wil Circl.ART een platform bieden aan nieuwe ontwikkelingen in de kunst, kunst die de verbeelding prikkelt en inspeelt op maatschappelijke en actuele thema's. Tegelijkertijd wil Circl.ART een podium bieden aan kunstenaars om een breed publiek te bereiken. Dat kunnen presentaties zijn van werk uit de ABN AMRO-collectie of van hedendaagse kunst met een focus op maatschappelijke onderwerpen als de circulaire economie, maar ook tentoonstellingen van jong en aankomend talent, onder meer als onderdeel van de ABN AMRO Kunstprijs.

Thomas Raat

Het werk van Thomas Raat bevindt zich op het snijvlak van beeldende kunst en design, waarbij hij steeds op zoek is naar het kantelmoment, waarop toegepaste vormgeving kunst wordt en andersom.

In zijn recente werk richt Raat zich op objecten uit zijn directe leefomgeving, zoals stoelen, tafels en spiegels en onderzoekt hij in de vormgeving van deze objecten de overblijfselen van een avantgardistisch gedachtegoed. In een speciaal voor deze tentoonstelling ontworpen werk, getiteld Gems, stelt Raat een bijna futiel, maar essentieel alledaags object centraal: de paperclip. Het ontwerp uit 1835 heeft een iconische status in de moderne vormgeving. In zijn complexe eenvoud is het een voorbeeld van 'gecomprimeerde vindingrijkheid', waarin de functie optimaal wordt gecombineerd met de logica van de vormgeving. Deze perfecte symbiose tussen vorm en inhoud ziet Raat als een metafoor voor het artistieke denkproces van de zoektocht naar de juiste vorm bij een specifiek idee. De paperclip als symbool voor het juiste antwoord op de juiste vraag.

Daarnaast toont Raat een variatie op zijn installatie Standards, een serie massa-geproduceerde stoelen, afkomstig van vlooienmarkten en kringloopwinkels, die door de kunstenaar zijn ontmanteld, opgeknapt en opnieuw opgebouwd. Door hierbij gebruik te maken van een eigen, ogenschijnlijk herhalend, maar uniek kleurpalet, transformeert hij het anonieme industriële gebruiksobject naar een nieuw en autonoom beeld.

ABN AMRO-collectie in Circl

In en rondom de kantoren in het souterrain van Circl wordt werk uit de ABN AMRO-collectie tentoongesteld. In deze presentatie is werk van jong en aankomend talent gecombineerd met dat van bekende, meer gevestigde kunstenaars. De keuze van de werken is losjes gegroepeerd rondom het thema 'circulariteit' en de voortdurende spanning tussen natuur en cultuur. Dat varieert van het hergebruik en de artistieke toe-eigening in het werk van Marijn van Kreij en het gebruik van bestaande materialen in de Communication tree van Remy Jungerman tot beweging en circulatie in het kinetische werk van Zoro Feigl. En van de documentaire foto's van Henk Wildschut, die op liefdevolle wijze de noodgedwongen oervorm van het circulaire bouwen in beeld brengt, tot het werk van Roland Schimmel, die natuurverschijnselen naar zijn hand zet. De opstelling wordt gecombineerd met historisch meubilair, maar ook met kluizen en waardepapieren uit de historische collectie van de bank, die in deze context een nieuwe betekenis krijgen.

Volledige lijst deelnemende kunstenaars: Nathan Azhderian, Arie Berkulin, Amie Dicke, Ian Dawson, Elspeth Diederix, Constant Dullaart, Ed van der Elsken, Zoro Feigl, Ryan Gander, Irene Fortuyn, Saskia Noor van Imhoff, Remy Jungerman, Alon Levin, Marijn van Kreij, Carel Lanters, Jonathan Monk, Navid Nuur, Laura Owens, Rory Pilgrim, Scheltens & Abbenes, Thomas Scheibitz, Roland Schimmel, Thomas Schütte, DJ Simpson, Helmut Smits, Sarah van Sonsbeeck, Daniel van Straalen, Thomas Struth, Henk Visch, Marijke van Warmerdam, Henk Wildschut, JCJ Vanderheyden en Massimo Vitali.

De ABN AMRO collectie in het souterrain is te bezichtigen tijdens rondleidingen, waar men zich voor kan inschrijven, zie https://circl.nl/programma/tour-de-art

Programmering Circl

Circl is open voor iedereen, een openbare plek waar lezingen en bijeenkomsten plaatsvinden. Kennisdeling over de circulaire economie staat daarbij voorop. Via een breed programma in samenwerking met Pakhuis de Zwijger staan maatschappelijke en economische vraagstukken centraal en wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen in de circulaire economie. Met een restaurant en een rooftopbar is het tevens een nieuwe hotspot op de Zuidas, waar je terecht kunt om te werken, te borrelen en te dineren, andere mensen te ontmoeten of een lezing bij te wonen. Zie voor meer informatie over het ontstaan van Circl en de programmering: https://circl.nl

Agenda
23 april - 1 oktober, 2018
13 september, 2018 - 6 januari, 2019
26-30 september, 2018
18-25 november, 2018
22-25 november, 2018
16 december, 2018 - 14 april, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam