13 april 2017

Tjibbe Hooghiemstra

Uitnodiging opening tentoonstelling Tjibbe Hooghiemstra
Zondag 23 april van 15.00 tot 17.30 uur
Gasunie, Concourslaan 17, Groningen

In de tentoonstelling worden schilderijen op doek en foto's op papier getoond. Een aantal foto's was ook in het Fries museum te zien. De schilderijen nemen een voorschot op een expositie die in 2018 in Museum Belvédère te Oranjewoud zal plaatsvinden in het kader van 'Leeuwarden culturele hoofdstad'. Op deze schilderijen staan de zogenoemde Friese Wouden centraal.

Nyk de Vries, schrijver/muzikant, zal om 15.30 uur een voordracht houden bij het werk van Tjibbe Hooghiemstra. Hierna kunt u de  tentoonstelling bezichtigen onder het genot van een drankje.

Ter opluistering zal Galina Ryakhovskaya op de vleugel pianospel ten gehore brengen.

De kunstenaar zelf is deze middag aanwezig.

Tjibbe Hooghiemstra (Tytsjerk, 1957) woont en werkt sinds 1991 als kunstenaar in Nederland en Ierland. Hij studeerde aan de Academie Minerva te Groningen en aan de Academie Sint Lucas te Gent. Hij gaf les aan diverse kunstacademies in Ierland en Nederland. Aan het Groningse Minerva is hij nog steeds als docent verbonden. Hij heeft geëxposeerd in het Stedelijk Museum te  Amsterdam en in het Cobra Museum te Amstelveen. Ook is  zijn werk getoond in het Irish Museum of Modern Art te Dublin. Wereldwijd wordt zijn werk tentoongesteld in gerenommeerde galeries en op toonaangevende kunstbeurzen. Recent had hij een grote tentoonstelling met foto's ('the Reading of Space') in het Fries Museum te Leeuwarden. Het werk van Tjibbe Hooghiemstra is opgenomen in de collecties van musea, bedrijven en particulieren.

 

 

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
20 mei - 29 oktober, 2017
26 augustus - 19 november, 2017
11 september - 29 oktober, 2017
12 september - 14 november, 2017
15 september - 10 december, 2017
12 oktober - 23 november, 2017
5 november, 2017
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam