Edward Clydesdale Thomson, project "wild care, tame neglect"

6 november 2017

VBCN bezoekt Amsterdam Art Weekend

Ter gelegenheid van het Amsterdam Art Weekend heeft de VBCN op vrijdag 24 november een programma  samengesteld dat bestaat uit een bezoek aan Huize Frankendael en de Rijksakademie.

In Huize Frankendael geeft kunstenaar Edward Clydesdale Thomson een rondleiding langs zijn project "wild care, tame neglect". Tot de zomer van 2018 werkt Thomson aan het inbedden van zijn artistieke praktijk op de laatst overgebleven 17e-eeuwse buitenplaats van Amsterdam en doet hij onderzoek naar de paradoxen van de natuur die volop aanwezig zijn in dit culturele erfgoed. Aansluitend kan er geluncht worden in restaurant Merkelbach.  

's Middags gaan we naar de Open Studios van de Rijksakademie.
Na een introductie door Nynke de Haan (directeur Rijksakademie Trust Fonds) en Melvin Moti (kunstenaar, Rijksakademie adviseur en coördinator van Rijksakademie OPEN) is er gelegenheid om de studio's op eigen gelegenheid te bezoeken.

Deelname alleen voor VBCN leden.
Aanmelden: uiterlijk maandag 20 november via secretariaat@vbcn.nl

 

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
12 december, 2017 - 20 maart, 2018
1 februari - 15 april, 2018
9 maart, 2018
12-13 april, 2018
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam