Mels Evers en Hélène Webers (Foto: Pim Christian)

 

 

5 december 2017

Winnaar VBCN OPEN 2017 - 2018

Voor de derde editie van de curatoren prijs VBCN OPEN heeft de VBCN tentoonstellingsmakers uitgenodigd om vernieuwende voorstellen in te dienen voor een expositie met of over bedrijfscollecties. De ingediende tentoonstellingsvoorstellen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit VBCN leden en de winnaar van de vorige editie. De voorstellen zijn onder meer beoordeeld op originaliteit, relevantie en uitvoerbaarheid. De jury heeft unaniem gekozen voor een artistiek en vernieuwend voorstel met de potentie om een divers publiek aan te spreken. Met trots presenteert de VBCN het winnende concept van Mels Evers & Hélène Webers;

Collecting the Future
Een utopisch toekomstscenario voor bedrijfscollecties.

Het ervaren curatoren-duo Evers en Webers heeft naast hun eigen praktijk in het verleden veelvuldig samengewerkt aan verschillende tentoonstellingen en kunstenaarsprojecten. Met het tentoonstellingsconcept Collecting the Future nemen Evers en Webers vraagstukken in overweging die voortkomen uit hedendaagse discussies rondom bedrijfscollecties;

'In een tijd van ingrijpende culturele, economische en politieke veranderingen lijkt het belang van een bedrijfscollectie niet vanzelfsprekend. Terwijl de positie van grotere bedrijven verandert, wordt de functie van bedrijfscollecties onder de loep genomen. Hoe dragen bedrijfscollecties bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in Nederland en hoe zetten bedrijven hun sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid verder in?'

Evers en Webers presenteren met hun concept een ambitieus utopisch toekomstscenario voor bedrijfscollecties. De uitvoering van het concept wordt op verschillende locaties getoond en toegankelijk gemaakt voor een groot aantal bezoekers. De intentie is om in kleinschalige settingen een selectie van werken te tonen in zogeheten satellietpresentaties. Daarnaast staat op een centrale locatie in een site specifieke multimedia-installatie het 'lege' depot centraal. Een depot waarin de afwezigheid van de fysieke kunstwerken benadrukt wordt door de kunstwerken op een andere manier te 'tonen'. Evers en Webers denken hierbij bijvoorbeeld aan het interviewen van kunstenaars of werkgever en werknemers uit de directe omgeving van het kunstwerk. In dezelfde installatie worden tegelijkertijd track-records van kunstwerken opengesteld. Zo ontstaat er een archief waarin kunstwerken uit kunstcollecties van VBCN leden op een bijzondere manier ontdekt kunnen worden door het publiek.

Met de tweejaarlijkse curatorenprijs VBCN OPEN biedt de VBCN aan inspirerende tentoonstellingsmakers de mogelijkheid om gebruik te maken van een uniek platform. De derde editie van VBCN OPEN loopt van december 2018 t/m april 2019.

De jury VBCN OPEN 2017-2018 bestond uit; voorzitter Esther Vossen (Altrecht kunstcollectie, secretaris bestuur VBCN), Catharien Romijn (DSM Art Collection), Jose de Boer (VUmc Kunstcollectie), Sabrina Kamstra (Collectie AMC), Sanne ten Brink (ING collectie) en Vincent van Velsen (mede winnaar voorgaande editie VBCN OPEN).

 

 

Agenda
13 september, 2018 - 6 januari, 2019
26 september, 2018 - 13 januari, 2019
10 oktober, 2018 - 11 januari, 2019
16 november - 27 december, 2018
16 december, 2018 - 7 april, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam