Over VBCN

De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) is een samenwerkingsverband van bedrijven, organisaties en instellingen die naast hun kernactiviteit (hedendaagse) kunst verzamelen.
De vereniging is een professioneel platform waar conservatoren en kunstadviseurs van bedrijfscollecties kennis en ervaring uitwisselen.

 

De VBCN treedt ook in dialoog met vertegenwoordigers uit het culturele veld, zoals het museale, commerciële of alternatieve circuit (kunstenaarsinitiatieven). Bij haar oprichting in 2005 heeft de VBCN de woorden ‘dynamisch’, ‘onafhankelijk’, ‘grensoverschrijdend’ en ‘stimulerend’ als kernwaarden gekozen.

Missie

De VBCN is het platform voor bedrijfscollecties in Nederland.

De VBCN verbindt bedrijfsleven en beeldende kunst en stimuleert onderlinge samenwerking.

Binnen de VBCN wisselen conservatoren en kunstadviseurs kennis uit over de beroepspraktijk.

De VBCN bevordert en initieert het debat over en onderzoek naar de culturele en maatschappelijke rol van bedrijfscollecties.

 

Feiten en cijfers

 • De VBCN bestaat uit vijftig organisaties met een bedrijfscollectie.
 • De VBCN leden bezitten gezamenlijk rond de 100.000 kunstwerken.
 • Door middel van bedrijfscollecties komen dagelijks honderdduizenden medewerkers in aanraking met hedendaagse beeldende kunst.
 • Bedrijfscollecties stimuleren de ontwikkeling van de hedendaagse beeldende kunst in Nederland (tussen 10 en 20% van totale kunstmarkt).
 • Door werken uit te lenen aan musea maken bedrijfscollecties jaarlijks tientallen exposities mogelijk.

 

Historie VBCN

 • 2005: oprichting VBCN.
 • Februari 2005: postzegelvel Kunst in bedrijfscollecties, uitgegeven door TNT Post.
 • November 2007: expositie beeldenroute Energeia op de Amsterdamse Zuidas .
 • November 2009: lustrum VBCN gevierd met symposium en uitgave boek Bedrijfscollecties in Nederland / Coporate Art Collections in the Netherlands.
 • Mei-, juni, juli 2010: tentoonstelling Ons Soort Mensen in Virtueel Museum Zuidas, gastcurator Lex ter Braak.
 • November 2010: debat tussen musea en bedrijfscollecties in Spui 25
 • November 2011: start VBCN Open, tweejaarlijkse curatorenprijs voor tentoonstellingsmakers
 • Mei 2012: curatoren Claire van Els en Hendrik Folkerts winnen eerste editie VBCN Open met hun concept  time deposits
 • Mei 2013: VBCN Open time deposits, tentoonstelling en performancereeks in samenwerking met kunstenaars Marie Reinert en Mounira Al Solh.
 • Oktober 2014: winnaar tweede editie VBCN OPEN curatorenprijs: VBCN tien jaar jong van curatoren Vincent van Velsen en Alix de Massiac.
 • 2015: VBCN bestaat 10 jaar
VBCN 15 mei 2017
Uit het depot
Anningahof
VBCN 14 april 2017
VBCN ledenbijeenkomst
Anningahof
VBCN 30 maart 2017
OPEN CALL: VBCN curatorenprijs
VBCN OPEN 2017 / 2018
VBCN 30 maart 2017
Eerste bevindingen UvA onderzoek
Het effect van bedrijfscollecties op de kunstmarkt
VBCN 30 maart 2017
VBCN op Art Rotterdam
VBCN 30 maart 2017
Ontvangst en preview Unseen
VBCN 30 maart 2017
Ledenbijeenkomst
bij AkzoNobel
VBCN 30 maart 2017
Nederlandse Ambassade en Łazienki Museum in Warschau
tonen kunst uit Nederlandse bedrijfscollecties
VBCN 30 maart 2017
Workshop Beheer en restauratie van foto's in bedrijfscollecties
Fotomuseum Rotterdam
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005
Agenda
24 november, 2016 - 28 mei, 2017
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
1 april - 28 mei, 2017
13 april - 7 juli, 2017
11 mei - 3 september, 2017
18 mei - 29 juni, 2017
20 mei - 29 oktober, 2017
Contactgegevens

Pers
Sanne ten Brink
telefoon +31 [0]6 30460648

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam