Over VBCN

Een onderscheidende speler in het culturele veld

De VBCN is een onafhankelijk non-profit kennisnetwerk voor Nederlandse bedrijven en (semi)publieke instellingen met een kunstcollectiebeleid. De leden brengen een groot en divers publiek in aanraking met kunst en creëren nieuwe verbindingen tussen kunst en de samenleving. De VBCN is hier mee een onderscheidende speler in het culturele veld.

 

Missie

De VBCN stimuleert kunstactiviteiten en een optimaal collectiebeleid binnen bedrijven en (semi)publieke instellingen. De vereniging initieert debat en onderzoek. Zij biedt een platform waar leden expertise uitwisselen en gezamenlijk werken aan de zichtbaarheid en de dynamiek van collecties. Zo bevordert de VBCN de deskundigheid van de leden en draagt bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in Nederland.

De VBCN is vanuit haar unieke positie in het culturele veld toonaangevend voor de verbinding van beeldende kunst met organisaties en de samenleving. De VBCN speelt in op actuele, relevante thema's en breekt sectorale grenzen open; kwaliteit en originaliteit zijn leidende principes.

 

 

Feiten en cijfers

 • De VBCN bestaat uit vijftig organisaties met een bedrijfscollectie.
 • De VBCN leden bezitten gezamenlijk rond de 100.000 kunstwerken.
 • Door middel van bedrijfscollecties komen dagelijks honderdduizenden medewerkers in aanraking met hedendaagse beeldende kunst.
 • Bedrijfscollecties stimuleren de ontwikkeling van de hedendaagse beeldende kunst in Nederland (tussen 10 en 20% van totale kunstmarkt).
 • Door werken uit te lenen aan musea maken bedrijfscollecties jaarlijks tientallen exposities mogelijk.

 

Historie VBCN

 • 2005: oprichting VBCN.
 • Februari 2005: postzegelvel Kunst in bedrijfscollecties, uitgegeven door TNT Post.
 • November 2007: expositie beeldenroute Energeia op de Amsterdamse Zuidas .
 • November 2009: lustrum VBCN gevierd met symposium en uitgave boek Bedrijfscollecties in Nederland / Coporate Art Collections in the Netherlands.
 • Mei-, juni, juli 2010: tentoonstelling Ons Soort Mensen in Virtueel Museum Zuidas, gastcurator Lex ter Braak.
 • November 2010: debat tussen musea en bedrijfscollecties in Spui 25
 • November 2011: start VBCN Open, tweejaarlijkse curatorenprijs voor tentoonstellingsmakers
 • Mei 2012: curatoren Claire van Els en Hendrik Folkerts winnen eerste editie VBCN Open met hun concept  time deposits
 • Mei 2013: VBCN Open time deposits, tentoonstelling en performancereeks in samenwerking met kunstenaars Marie Reinert en Mounira Al Solh.
 • Oktober 2014: winnaar tweede editie VBCN OPEN curatorenprijs: VBCN tien jaar jong van curatoren Vincent van Velsen en Alix de Massiac.
 • 2015: VBCN bestaat 10 jaar
VBCN 5 december 2017
Winnaar VBCN OPEN 2017 - 2018
VBCN 6 november 2017
VBCN bezoekt Amsterdam Art Weekend
24 november
VBCN 17 september 2017
Ledenbijeenkomst in Arnhem
4 oktober
VBCN 17 september 2017
Uit het depot - deel I
Anningahof
VBCN 17 september 2017
Onderzoek naar bedrijfscollecties in Nederland
Tweede fase
VBCN 17 september 2017
Jaarverslag 2016
VBCN 17 september 2017
Uit het depot - deel II
Anningahof
VBCN 17 september 2017
VBCN ledenbijeenkomst
Anningahof
VBCN 17 september 2017
OPEN CALL: VBCN curatorenprijs
VBCN OPEN 2017 / 2018
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005
Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
12 december, 2017 - 20 maart, 2018
1 februari - 15 april, 2018
9 maart, 2018
12-13 april, 2018
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam