Update NWO onderzoek & nieuwjaarsborrel

January 25, 2018

Voorafgaand aan de nieuwjaarsborrel presenteren de onderzoekers nieuwe ontwikkelingen in het UvA/ VBCN-onderzoek. Allereerst wordt de opname van bedrijfscollectiegegevens in de Cultuurindex besproken; vanaf 2018 geeft de cultuurindex een indicatie van de ontwikkeling van bedrijfscollectie-aankoopbudgetten. Ook worden de leden geïnformeerd over een aanstaande Boekmanstichting-publicatie waarin de relatie tussen kunst en medewerker aan bod komt.

Verder wordt de bedrijfscollectie-enquête behandeld die in 2017 is uitgezet bij een deel van de bij de VBCN aangesloten organisaties. Hierbij wordt veel ruimte gegeven voor een open dialoog tussen de onderzoekers en de VBCN-leden. Zo worden niet alleen enkele in het oog springende resultaten gepresenteerd, maar is het doel ook om na te gaan of de waarnemingen en interpretaties van deze resultaten aansluiten bij die van de individuele VBCN-leden.

Tot slot wordt aan de VBCN-leden voorgelegd waar de vervolganalyse uit bestaat, en hoe de verzamelde informatie uiteindelijk terug zal komen in één of meerdere publicaties. 

Aansluitend is de nieuwjaarsborrel in Circl, het nieuwe en circulaire paviljoen van ABN AMRO. Danila Cahen zal ons rondleiden in de nieuwe kunstprojectruimte Circl.ART waar wisselende presentaties plaatsvinden en op dat moment de solotentoonstelling "Defiant Gardens" met foto's van Henk Wildschut te zien is.

Besloten bijeenkomst, alleen voor leden en genodigden.
Aanmelden via secretariaat@vbcn.nl