May 23, 2018

Concepts of Time

Galerie LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) presenteert vanaf 23 mei de tentoonstelling Concepts of Time, waarin de relevantie van het verleden voor kunstenaars van nu centraal staat. De tentoonstelling is onderdeel van het satellietprogramma van Beelden In Leiden en sluit aan bij de viering van het 200-jarig bestaan van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) dit jaar.

Conceps of Time toont beelden, schilderijen, foto's en een video van:
Daniëlle van Ark, Femke Dekkers, Jonathan van Doornum, Jasper Hagenaar, Alexandra Hunts&Anna Frijstein, Nynke Koster, Cristina Lucas, Sander van Noort,  Camile Smeets, Simon van Til, Lillian Vlaun, Bas de Wit.
Met in de voortuin van het LUMC: twee beelden van Folkert de Jong

Het verleden is actueel in de hedendaagse kunst. In een tijd waarin veranderingen snel gaan, zijn veel kunstenaars in staat die veranderingen te registreren en daarop te reageren. In hun analyse van het heden grijpen zij regelmatig terug op parallellen of analogieën uit het verleden. Door verbinding te leggen met het verleden hervinden kunstenaars hun hedendaagse positie.
De deelnemende kunstenaars  onderzoeken verschillende concepten van tijd en putten hiervoor uit films, literatuur of kunst uit voorgaande eeuwen. Fragmenten hieruit verweven zij in eigen voorstellingen. De bereikbaarheid van steeds grotere databanken op internet speelt hierin een belangrijke rol.

Sporen van tijd
In de 19de eeuw werd de klassieke beeldhouwkunst op academies tot voorbeeld gesteld. Met de komst van de vroeg twintigste-eeuwse avant-gardes, zoals het Futurisme, De Stijl en het Russische constructivisme, werd het verleden juist afgezworen: alles moest anders op weg naar een nieuwe betere toekomst. Met het groeiend besef dat die nieuwe toekomst toch niet zo maakbaar is, werd in de postmoderne tijd opnieuw het verleden als 'beeldbank' gerehabiliteerd. Concepts of Time biedt een verzameling uiteenlopende interpretaties van sporen van tijd, materiaal uit de oertijd maar ook wat het verleden aan verbeelding heeft overgeleverd. Concepts of Time tussen feit - de teruggevonden objecten - en fictie - de interpretatie van de betekenis ervan. De deelnemende kunstenaars reflecteren op het verleden en gebruiken hedendaagse materialen om hun commentaar zichtbaar te maken.

Zij vragen onze aandacht voor de vergeten verhalen uit de geschiedenis die zij tastbaar maken in uiteenlopende werken. De werken bieden ruimte voor reflectie, herbezinning en verwondering over het verleden dat opnieuw actueel is.

Concepts of Time is te bezoeken van 23 mei t/m 2 september 2018.
De tentoonstelling Concepts of Time in Galerie LUMC is onderdeel van het satellietprogramma van Beelden In Leiden. Voor meer informatie over het programma van Concepts of Time:  Rijksmuseum van Oudheden (RMO): www.rmo.nl
Stichting Beelden in Leiden: www.beeldeninleiden.nl

Calendar
December 16, 2018 - April 7, 2019
February 14 - May 19, 2019
March 8 - April 18, 2019
Contact

Press
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Office
secretariaat@vbcn.nl

Postal address
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept and design
Kummer & Herrman

Technology and hosting
8bahn

Content management
Imee Luteijn

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

The Netherlands Association of Corporate Art Collections (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) (VBCN) and its affiliated companies cannot be held liable for information in any form placed on its website by third parties or for printed media information based on its website. The VBCN is neither liable nor responsible for the contents of any offsite pages or of pages linked to or derived from its website.

The information the VBCN has placed on its website has been edited with the utmost care and is, in its present state, provided without any guarantee, in whatever form, explicitly or implicitly, including, but not exclusively, guarantees in respect of saleability, possible applications, non-infringement, accuracy and currency.

The VBCN reserves the right to alter the contents of or temporarily or permanently deactivate its website at any time without prior notice.

Neither the VBCN nor any of its affiliated companies is liable for any computer virus or any direct, indirect and/or consequential loss, whether or not resulting from such a virus, arising from access to, use of or trust in the website www.vbcn.nl, any website linked thereto, or information on any such website, except in the event of intention or gross negligence.

Intellectual property rights to all information on its website belong to the VBCN and/or its affiliated companies, except where use has been granted by the owner of said rights.

All provisions and conditions pertaining to the VBCN apply.

Permission to use works by visual artists affiliated with CISAC organisations has been obtained through Pictoright in Amsterdam.

© c/o Pictoright