AkzoNobel Art Foundation

AkzoNobel is een vooraanstaande verf- en coatingsonderneming en een belangrijk producent van specialistische chemicaliën. AkzoNobel heeft een rijke geschiedenis en is een pionier in duurzame technologie en innovatieve producten, die tegemoet komen aan de groeiende behoeften van onze snel veranderende planeet en tegelijkertijd het leven makkelijker maken. AkzoNobel heeft 45.000 medewerkers in 80 landen, het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.
AkzoNobel heeft een leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid. Van daaruit zet het bedrijf zich in om steden en omgevingen levendiger te maken, te beschermen en kleur te geven.

 

Collectie

De AkzoNobel Art Foundation verzamelt internationale hedendaagse kunst van zowel jong talent als gevestigde kunstenaars, vaak op thematische wijze en in verschillende stromingen en disciplines. De kunstwerken in de AkzoNobel collectie worden gekozen vanwege hun intrinsieke artistieke kwaliteiten; het vermogen om een ruptuur in ons denken te weeg te brengen.
Een bedrijf is onderdeel van de maatschappij maar ook een microsamenleving op zichzelf, waarbinnen wordt gewerkt aan de ambities en doelen van de onderneming. Kunst vervult hierin een essentiële functie ter inspiratie. Kunst brengt de buitenwereld binnen in de microkosmos van het bedrijf en functioneert als indicator van allerlei maatschappelijke en sociale tendensen, zo is kunst een spiegel van de wereld die ons anders naar onszelf en onze omgeving laat kijken.

Kunstbeleid
De basisgedachte voor het aanleggen van een collectie voor AkzoNobel is het stimuleren van talent als uitdrukking van de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid komt ook tot uiting in de ambitie van de AkzoNobel Art Foundation om op verschillende manieren actief bij te dragen aan het culturele debat.
Een concern als AkzoNobel, met zijn toonzettende technische ontwikkeling, streeft naar een kunstcollectie van eenzelfde hoge, experimentele kwaliteit: kunst en bedrijf als communicerende vaten. Met de kunstcollectie wil de AkzoNobel Art Foundation dan ook niet alleen een stimulerende werkomgeving creëren, maar ook het belang van kunst en cultuur in de huidige samenleving onderstrepen.  

Geschiedenis
In 1996 is de AkzoNobel Art Foundation opgericht met als taak het samenstellen en beheren van een hedendaagse, internationale kunstcollectie. Sindsdien is hedendaagse kunst een geïntegreerd onderdeel van de AkzoNobel werkomgeving alsook van de identiteit van het bedrijf.

Uit de collectie
Hans Op de Beeck

Still Life (9), 2010
synthetisch gips, staal en hout
105 x 130 x 85 cm

 

Collecties 20 april 2018
Common Ground
AkzoNobel Art Space
Collecties 27 januari 2016
Art Space
AkzoNobel Art Foundation
In het kort

Naam collectie
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon
Hester Alberdingk Thijm (Directeur), Augusto Pereira Silva (Manager & Curator), Manon Pasmans (Project Manager & Curator), Louise van den Heuvel (Coördinator)

Hoofdkantoor
Amsterdam

Locaties kunstcollectie
De kerncollectie is te zien op twee locaties: het AkzoNobel Center in Amsterdam en het AkzoNobel Shared Service Center te Arnhem. Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd.

Aantal kunstwerken
De collectie bestaat uit circa 1800 kunstwerken.

Ontstaansjaar
1996

Disciplines
Alle disciplines

Verzamelgebied
Hedendaagse internationale beeldende kunst.

Rondleidingen
De AkzoNobel Art Space is op werkdagen gratis toegankelijk voor publiek. Rondleidingen worden op aanvraag gegeven.

Website bedrijf
www.akzonobel.com

Website kunstcollectie
www.artfoundation.akzonobel.com

Publicaties
- Hester Alberdingk Thijm e.a. (red.), Art Chart, 2016.
-Hester Alberdingk Thijm, Carolien Smit, Pietje Tegenbosch (red.), Proof of Principle, Arnhem, 2003
-Hester Alberdingk Thijm, Anniek Vrij, Pietje Tegenbosch, Collection 1, Arnhem, 1996      

Expositieruimte
De AkzoNobel Art Foundation toont haar collectie aan het publiek in de Art Space, een tentoonstellingsruimte op de begane grond van het AkzoNobel Center in Amsterdam. De Art Space is op werkdagen gratis toegankelijk voor bezoekers. Op de overige verdiepingen van het kantoor in Amsterdam en het kantoor in Arnhem wordt de kunst thematisch of op oeuvre geëxposeerd.     

Ondersteuning
De AkzoNobel Art Foundation ondersteunt hedendaagse kunstenaars door middel van aankopen voor de collectie en ondersteunt incidenteel culturele instellingen en initiatieven.
Enkele samenwerkingsprojecten:
- Hacking Habitat, Gevangenis Wolvenplein, Utrecht, 2016
- Ja Natuurlijk, GEM, Den Haag, 2013
- Skies over Snaefell, samenwerking tussen De Appel Arts Centre, Mondriaan Fonds en AkzoNobel Art Foundation, Amsterdam, 2012
- Ons Soort Mensen, Virtueel Museum Zuidas / Kunstkapel, Amsterdam, 2010
- Niet Normaal, Beurs van Berlage, Amsterdam, 2009  

Bruiklenen
- Keith Edmier, Victoria Regia (first night bloom), GEM, Den Haag, 2013 & Hessel Museum, Bard College, New York, 2008 & Tate Gallery, London, 1998
- Jan Hoek, Lottery Sellers, Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam, 2016
- Nadia Naveau, Smackwater Jack, Museum van Hedendaagse Kunst, Antwerpen, 2007 & Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Sint-Niklaas, 2014 & De Warande, Turnhout, 2017
- Koen Vermeule, Seascape Orange, De Kunsthal, Rotterdam, 2017 & Rijksmuseum Twenthe, Enschede, 2012 & Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 2004 & Stadsgalerij Heerlen, Heerlen, 2003
- Marijke van Warmerdam, Open/Dicht, Museum Serralves, Porto, 2012 & Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2011