Collectie AMC

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) is één van de acht Nederlandse universitair medische centra en wordt op het gebied van de academische geneeskunde gerekend tot de internationale top. Het AMC heeft drie hoofdtaken: zorg, onderzoek en onderwijs. Het AMC biedt twee universitaire opleidingen aan: Geneeskunde en Medische informatiekunde (informatiekunde in een medisch kader). Tevens worden HBO-verpleegkundigen opgeleid en is het AMC betrokken bij diverse verpleegkundige vervolgopleidingen. Voor meer informatie zie www.amc/kunst 

Collectie

De AMC kunstcollectie omvat Nederlandse beeldende kunst vanaf 1945. De collectie telt 6000 werken en toont een overzicht van de Nederlandse naoorlogse kunstgeschiedenis vanaf Cobra tot heden met o.a. werk van Karel Appel, Constant, Jan Schoonhoven, Armando, Ger van Elk, Jan Dibbets, J.C.J. van der Heyden, Robert Zandvliet, Roy Villevoye, Carel Visser, Marlene Dumas, Marc Mulders, Elspeth Diederix, Jacqueline Hassink en Guido van der Werve en vele andere bekende kunstenaars.
Er is een actief opdrachtenbeleid voor de openbare ruimten, in de afgelopen jaren zijn opdrachten verleend aan onder andere Elspeth Diederix, Roy Villevoye, Jan van der Ploeg, Jacqueline Hassink, Floris van Manen, Vincent Zedelius, Merijn Bolink en Scarlett Hooft Graafland.

Kunstbeleid
De collectie draagt in eerste plaats bij aan het veraangenamen van openbare ruimtes.In de tweede plaats heeft de collectie een informatieveen educatievefunctie: 'gebruikers' van het AMC worden op een voor hen onverwachte plek geïnformeerd over hedendaagse kunst. In de derde plaats wordt de kunst in het AMC aangewend voor profilering, de instelling kan zich er nationaal en internationaal mee onderscheiden.

Geschiedenis
Het AMC biedt onderdak aan de grootste permanent geëxposeerde collectie Nederlandse beeldende kunst van na 1945. De basis daarvoor werd gelegd ten tijde van de bouw in het begin van de jaren tachtig, toen de zogenoemde één-procentsregeling een serie weloverwogen opdrachten en aankopen mogelijk maakte. Het streven was een verzameling op te bouwen die de verschillende stromingen van de na-oorlogse Nederlandse kunst weerspiegelt. In de loop der jaren is de collectie aangevuld met tal van schenkingen, werken in langdurig bruikleen en aankopen. Behalve circa 6000 schilderijen, foto's en werken op papier omvat de AMC-collectie een groot aantal monumentale objecten en video's.

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) is één van de acht Nederlandse universitair medische centra en wordt op het gebied van de academische geneeskunde gerekend tot de internationale top. Het AMC heeft drie hoofdtaken: zorg, onderzoek en onderwijs. Het AMC biedt twee universitaire opleidingen aan: Geneeskunde en Medische informatiekunde (informatiekunde in een medisch kader). Tevens worden HBO-verpleegkundigen opgeleid en is het AMC betrokken bij diverse verpleegkundige vervolgopleidingen. Voor meer informatie zie www.amc.nl/kunst  

 

Uit de collectie
Marlene Dumas

Zonder titel, 1994
oost-indische inkt en aquarelverf op papier
82 x 67 cm

Collecties 13 december 2017
Hans van Bentem
Q-Art AMC
Collecties 13 november 2017
Jennifer Tee
AMC Brummelkamp Galerie
Collecties 17 september 2017
Jakup Ferri
AMC Brummelkamp Galerie
Collecties 28 juni 2017
Marcel Pinas
AMC Brummelkamp Galerie
Collecties 13 april 2017
Misha de Ridder
AMC Brummelkamp Galerie
Collecties 7 maart 2017
Nieuwe aanwinsten
AMC collectie
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
In het kort

Naam collectie
Collectie AMC

Contactpersoon
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken), Edith Overzet (Kunstbeheerder).

Hoofdkantoor
Amsterdam

Locaties kunstcollectie
Amsterdam. De collectie wordt getoond in de openbare ruimte (60 km).

Aantal kunstwerken
6000

Ontstaansjaar
1980

Disciplines
schilderijen, foto's, tekeningen, grafiek, beelden, installaties, video's

Verzamelgebied
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden. Actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte. Videokunst wordt internationaal verzameld.

Rondleidingen
Kunstrondleidingen voor maximaal 20 personen zijn mogelijk. Hieraan zijn kosten verbonden. Voor personeel en patiënten wordt maandelijks gratis een 'Rondje Kunst' georganiseerd.

Website bedrijf
www.amc.nl

Website kunstcollectie
www.amc.nl

Publicaties
AMC Collectie, Vijftien stromingen in Nederlandse schilderkunst na 1945 uit de collectie van het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, 1989 E.M.H. van Doorn, W.H.Brummelkamp
AMC Kunstboek/AMC Art Boek, Sabrina Kamstra, Simon Knepper, Johan Kortenray, Amsterdam, 2003, Amsterdam University Press
I am a bird, Amsterdam, 2009, (verschenen bij gelijknamige tentoonstelling) Sabrina Kamstra, Henk van Os, Titia Voûte
Hans Eijkelboom, NAI uitgevers, Goede Bedoelingen en modern wonen, fotonotities over de Bijlmer, 2010
Sabrina Kamstra, Joke van Saarloos en Arjan van der Zee, Aaibaar beton, dertig jaar bouwontwikkeling in het AMC , 2011  

Expositieruimte
Naast de presentatie van de collectie in de openbare ruimte beschikt het AMC over drie expositieruimten:
- AMC Brummelkamp Galerie. Zes maal per jaar worden hier wisselende exposities ingericht met werk van kunstenaars die in de kunstcollectie van het AMC opgenomen zijn of zullen worden.
- De Vitrines, expositieruimtes waar (jonge) kunstenaars, ontwerpers en vormgevers hun werk kunnen tonen. Gemiddeld zijn er vijf tentoonstellingen per jaar.
- Q-art, expositieruimte in twee grote vitrines in de polikliniek waar kunstenaars gedurende een half jaar installaties presenteren.  

Ondersteuning
Jaarlijks een opdracht voor een werk in oplage voor de serie De menselijke gedaante in het kader van de medische publiekslezing van het AMC, De Anatomische Les. Prenten worden te koop aangeboden via www.amc.nl/kunst. Locatie opdrachten in het kader van ver-of nieuwbouw, verleend aan onder andere Scarlett Hooft Graafland, Merijn Bolink, Hans Eijkelboom, Roy Villevoye, Jan van de Ploeg en Thomas Elshuis.

Bruiklenen
-Teun Hocks,  2 x Zonder Titel (1987 en 1994), De Hallen Haarlem, 2017
- Arthur Kleinjan, Giza #1, Giza #2 (2006), De Nederlandsche Bank, 2016
- Ferdinand Erfman, Acrobaten (1950), Museum More, 2016
- Sandra Kruisbrink, Zonder titel, CODA museum, 2014/2015
- Constant, New-Babylon nummer 1 (1963) en New-Babylon nummer 9 (1963), Museum IJsselstein, 2014/2015