Amphia Kunstcollectie

Amphia is de grootste werkgever in de regio. Niet vreemd, wantAmphia is een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland. Ruim 4500 medewerkers en zo'n 250 specialisten zetten zich op vier locaties dagelijks in voor patiëntgerichte en vernieuwende zorg.  

Het Amphia Ziekenhuis wil toegankelijke, efficiënte en veilige basisspecialistische, topreferente en topklinische zorg leveren van hoogwaardige kwaliteit. Zorg georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. Dit geeft het ziekenhuis ook de mogelijkheid opleidingen en onderwijsactiviteiten als vast onderdeel van het beleid te verankeren.

Collectie

Met een relatief klein budget verzamelt het Amphia vooral jonge hedendaagse kunst van kunstenaars uit Nederland en België.
Incidenteel worden er ook opdrachten verstrekt, zoals aan conceptioneel kunstenares Rosemarie Trockel en hoogleraar in de schilderkunst Marthe Wery die tekenden voor het project 'Dekbedden' voor het Amphia Ziekenhuis. Ook werden opdrachten verstrekt aan Ann Veronica Janssens (multimedia installatie 'Ciel'),  aan Michiel Kluiters (video animatie 'Wintertuin') en aan ruimtelijk ontwerper Floortje de Boer, die samen met interactief ontwerper Rob Hebing en programmeur Nick Koning, de interactieve installatie 'Body Turn' gestalte gaf.
Nieuwe ontwikkelingen en jonge talentvolle kunstenaars worden op de voet gevolgd, waarbij de interesse vooral uit gaat naar werken die een duidelijke ontwikkeling markeren in het oeuvre van de kunstenaar. Daarbij beperkt het Amphia zich niet tot één specifieke discipline of stijl.  De collectie strekt zich uit van sculpturen tot schilderijen en van installaties tot videokunst en interactieve kunst.   De collectie bestaat uit meer dan 150 werken en bevindt zich in de voor het publiek toegankelijke ruimten.

 

 Kunstbeleid
De Amphia Kunstcommissie kiest ervoor om de Amphia Collectie een afspiegeling te laten zijn van actuele ontwikkelingen in de kunst in Nederland en België.  De belangrijkste overweging om ook voor België te kiezen is dat sedert de jaren '80 de Belgische kunst een opmerkelijke ontwikkeling doormaakt en de Nederlandse en Belgische kunstscène steeds vaker samenwerken.
Door middel van kunst biedt het Amphia Ziekenhuis haar patiënten, bezoekers en personeel de mogelijkheid om even te ontsnappen aan de realiteit.  Daarmee reikt de zorg verder dan louter het fysieke of medische.  De collectie draagt bij aan de verbetering van het leef- en werkklimaat binnen het ziekenhuis.  In het verlengde hiervan organiseert de Amphia Kunstcommissie tijdelijke tentoonstellingen, lezingen door kunstenaars en galerij- en museumbezoek voor haar werknemers.

Geschiedenis
Bij de nieuwbouw in 1990 van het toenmalige Ignatius Ziekenhuis in Breda werd besloten niet alleen werken te laten realiseren in het kader van de percentage-regeling maar ook te starten met een actief verzamelbeleid van hedendaagse kunst. De toenmalige Werkgroep Kunst werkte daartoe een plan uit om met bijdragen van alle mogelijke stakeholders (van specialisten tot leveranciers en zelfs de kloosterorde die voorheen betrokken was bij de ziekenverzorging) een collectie op te bouwen.
In tegenstelling tot de opvattingen over kunst in gebouwen van die tijd werd er niet voor gekozen de kunstwerken zoveel mogelijk te integreren in de architectuur. Kunst in het Ignatius kreeg juist een prominente eigen plaats op welgekozen plekken op de muren en in speciaal daar voor vervaardigde vitrines. Zo werd uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de kunstwerken. De kunst hier moest juist niet versmelten met zijn omgeving, maar met zijn opvallende aanwezigheid de mogelijkheid bieden tot ontsnapping aan de realiteit.
De basis van de Amphia Collectie stamt uit deze bouwperiode.  Sindsdien wordt met bescheiden middelen het verzamelbeleid voortgezet.   Het huidige Amphia Ziekenhuis is een samenvoeging van het Ignatius Ziekenhuis en het Baronie Ziekenhuis in Breda en het Pasteur Ziekenhuis in Oosterhout.  Ook de collecties en de daaraan gelieerde activiteiten werden samengevoegd.

In het kort

Naam collectie
Amphia Kunstcollectie

Contactpersoon
Kees Tielemans

Hoofdkantoor
Breda

Locaties kunstcollectie
De collectie is verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.

Aantal kunstwerken
150

Ontstaansjaar
1990

Disciplines
schilderijen, foto's, tekeningen, grafiek, beelden, installaties, video's, interactieve kunst

Verzamelgebied
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.

Website bedrijf
www.amphia.nl

Website kunstcollectie
www.amphia.nl

Publicaties

-Thérèse Legierse, Codex, 1990, collectiecatalogus
-
Xavier de Maistre, Reis door mijn kamer, 1992, expositiecatalogus ‘Ver van mijn bed’