BNG Bank Collectie

BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Onze klanten zijn actief in de sectoren wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.

Professioneel, betrouwbaar en duurzaam: dat zijn de kernwaarden van BNG Bank. Vanuit haar maatschappelijke functie wil BNG Bank een veilige bank zijn en blijven, die zichtbaar en herkenbaar is voor haar stakeholders. Duurzaam ondernemen is ook een belangrijk uitgangspunt voor de activiteiten van BNG Bank zelf. Intern streeft BNG Bank naar een open cultuur. Opleiding en ontwikkeling zijn speerpunten van het personeelsbeleid.

Kunst en cultuur staan hoog in het vaandel bij BNG Bank. Voor dit doel is in 1964 het BNG Cultuurfonds opgericht. Het fonds ondersteunt culturele initiatieven in de publieke sector. De kunstverzameling op het hoofdkantoor van BNG Bank levert een bijdrage aan de verbetering van de werksfeer van de werknemers.

Collectie

De BNG Bank collectie bestaat uit circa 600 kunstwerken, die allemaal in het bankgebouw in Den Haag zijn tentoongesteld. In alle werkkamers en openbare ruimten hangen werken, en zowel binnen als buiten staan (bronzen en stenen) beelden. De collectie bestaat thans hoofdzakelijk uit grafisch werk.

BNG Bank is in 1985 begonnen met het aanschaffen van Nederlandse kunst van na 1945 op initiatief van de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur. Veelal werden 2-3 werken van dezelfde kunstenaar aangeschaft. Aanvankelijk is met hulp van externe adviseurs en in overleg met de medewerkers kunst, hoofdzakelijk grafiek, gekocht en gehuurd. Nu is alle tentoongestelde kunst eigen bezit, en wordt gerichter aangekocht. De nadruk bij de aanschaf van nieuw werk ligt op unicaten, die bij gespecialiseerde galeries, op binnen- en buitenlandse veilingen of bij de kunstenaar zelf worden gekocht.

BNG Bank verzamelt hoofdzakelijk abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen van na de Tweede Wereldoorlog van Nederlandse kunstenaars en andere kunstenaars die met een Nederlandse traditie een aantoonbare binding hebben. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar kunstenaars die zich in theorie of in de praktijk bezighouden of hebben gehouden met de inrichting van de publieke ruimte. Hiermee sluit het kunstbeleid aan bij de doelstellingen van BNG Bank.

Sinds 2005 beheert Pauline Bieringa (directeur Public Finance) de kunstverzameling.

 

 

 

Uit de collectie
Piet Tuytel

Zonder Titel, 1992
hout-vinyl
105 x 83 x 8 cm

Collecties 11 september 2011
Bijdrage cultuurfonds BNG aan tentoonstelling Nul=0
van 11 september 2011 t/m 22 januari 2012
load more
In het kort

Naam collectie
BNG Bank Collectie

Contactpersoon
Pauline Bieringa (directeur Public Finance)

Hoofdkantoor
Den Haag

Locaties kunstcollectie
BNG Bank kantoor Den Haag

Aantal kunstwerken
Ongeveer 600 stuks

Ontstaansjaar
1985

Disciplines
alle disciplines

Verzamelgebied
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen door naoorlogse kunstenaars.

Website bedrijf
www.bngbank.nl

Website kunstcollectie
.