ENECO Kunstcollectie

De Eneco groep richt zich op het besparen van energie, het samen met klanten opwekken van duurzame energie en het leveren van schone energie . De Eneco groep bestaat uit de bedrijven Stedin (netbeheer), Joulz (infrastructuren) en Eneco (energiebedrijf). Vanuit haar missie 'duurzame energie voor iedereen', investeert de Eneco groep in duurzame energiebronnen, energie-oplossingen en infrastructuur met als doel energie ook op langere termijn schoon, leverbaar en betaalbaar te houden voor de klant. Bij de Eneco groep werken circa 7.000 mensen, waarvan enkele honderden buiten Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

 

 

Collectie

De Kunstcollectie van Eneco omvat inmiddels zo'n 300 werken. Naast schilders als Michael Raedecker, Koen Vermeule, Gijs Frieling, Emo Verkerk, Gé-Karel van der Sterren, Ronald Ophuis en Sven Kroner, fotografen als Koos Breukel en Desiree Dolron, beelden van Tom Claassen en Hans van Bentem zijn er ook minder bekende kunstenaars in de collectie vertegenwoordigd. Ze zijn het afgelopen jaar opnieuw geplaatst in ons nieuwe hoofdkantoor in Rotterdam Eneco World Prins Alexander.
Vorm, kleur, materiaal en concept spelen een rol met betrekking tot de atmosfeer waarbinnen de werken in onderlinge samenhang worden getoond.

Kunstbeleid
Met het opbouwen van een kunstcollectie steunt Eneco jonge beginnende Nederlandse kunstenaars met een zekere erkenning, enigszins gevestigde Nederlandse kunstenaars en jonge buitenlandse kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Vanaf 2010 is er vanwege de uitbreiding van het netwerk van Eneco in België ook werk van jonge Belgische kunstenaars aan de collectie toegevoegd.
Naast het feit dat Eneco door het opbouwen van een collectie zich maatschappelijk betrokken toont bij hedendaagse kunst dragen de kunstwerken bij aan een representatieve en stimulerende werkomgeving.
Behalve traditionelere werkvormen als schilderkunst en fotografie die zich toeleggen op een diverse, eigentijdse vormgeving en invulling, richt het kunstbeleid zich ook op werk met kwaliteit dat ruimte laat voor het experiment. In dat kader is er in 2012 een omvangrijk videowerk van Jasper de Beijer aangeschaft.
Eneco is een bedrijf dat staat voor duurzaamheid. Of de kunstwerken uitbundig zijn of juist sober van toon, onbevangen of beheerst, traditioneel of meer avontuurlijk, duurzaamheid rechtvaardigt hun bestaansrecht naast elkaar en kenmerkt ook de Eneco Kunstcollectie.
Eneco houdt rekening met de belangen van zijn klanten en overige stakeholders. De kunstwerken werden altijd zodanig geselecteerd zodat appreciatie onder medewerkers en bezoekers heeft kunnen groeien en dat de collectie zich heeft kunnen ontwikkelen tot een onmisbaar onderdeel van het imago van ons bedrijf. Zo volgt Eneco met enthousiasme en energie met zijn tweejaarlijkse aankooprondes de actuele ontwikkelingen binnen de beeldende kunst.

Geschiedenis
Sinds december 2000 bestaat er bij Eneco een verzamelbeleid van unieke hedendaagse kunstwerken. Het aankoopbeleid bepaalt vanaf die tijd in grote mate het karakter van de collectie. In de praktijk komt het erop neer dat er per jaar twee aankooprondes worden georganiseerd. Deze rondes worden voorbereid door adviseur en coördinator. De kunstwerken worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beslist of  het kunst is dat aansluit bij de doelstellingen van Eneco.

 

 

Collecties 19 februari 2014
'De Kunst van Energie' in Pulchri-studio
Collectietentoonstelling Eneco
load more
In het kort

Naam collectie
ENECO Kunstcollectie

Contactpersoon
Frans Boomsma

Hoofdkantoor
Rotterdam

Locaties kunstcollectie
Rotterdam

Aantal kunstwerken
Ruim 300 werken behoren tot de kerncollectie.

Ontstaansjaar
2000

Disciplines
schilderijen, foto's, tekeningen, grafiek, beelden, installaties, video's

Verzamelgebied
Hedendaagse beeldende kunst met het accent op kunstenaars vanaf 1950 die in Nederland wonen en werken.

Rondleidingen
Op aanvraag.

Website bedrijf
www.eneco.nl

Website kunstcollectie
Under construction

Publicaties
Sigrid Fluit (coordinatie), De Eneco kunstcollectie 1 en 2, Rotterdam 2003 en 2006  

Ondersteuning
Eneco sponsort incidenteel cultuurevenementen.

Bruiklenen
Hanneke Francken, Final Cut, 'All About Drawing', Stedelijk Museum Schiedam, 2011