Kunstcollectie Menzis

Menzis is één van de grote zorgverzekeraars van Nederland, met vestigingen in Wageningen, Groningen, Enschede en Den Haag. Menzis heeft 2,1 miljoen verzekerden - inclusief Azivo en Anderzorg - en 2.100 medewerkers. Drie zorgkantoren zijn aan ons verbonden - Arnhem, Groningen en Twente. Menzis is een coöperatie zonder winstoogmerk. De Ledenraad - een vertegenwoordiging van verzekerden - is het hoogste orgaan.
Menzis behartigt de belangen van zijn klanten in de zorg. Wij zetten ons in om kwalitatief goede zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Daarbij vertalen we de wensen van onze klanten naar afspraken met zorgverleners. Onze inzet is zorg van uitstekende kwaliteit, waarbij we tegelijkertijd onze (mede) verantwoordelijkheid nemen om de zorgkosten te beheersen.

 Menzis doet dat, door in samenhang:
- zijn klanten te betrekken, te informeren en adviseren over gezondheidsbehoud en -bevordering- waar gewenst, voor zijn klanten (tijdige) toegang tot kwalitatief goede zorg en aan zorg gerelateerde diensten te organiseren
- waar nodig, voor zijn klanten zelf zorg en aan zorg gerelateerde diensten te regelen

 

Collectie

De kunstcollectie van Menzis bestaat uit hedendaags werk van Nederlandse of in Nederland woonachtige kunstenaars.

Kunstbeleid
Kunst als beleving en niet als belegging!Dit speerpunt van het kunstbeleid geeft ruimte aan tal van kunstuitingen waarin de menselijke beleving centraal staat  Bij Menzis staat de Menz centraal, zo ook in het kunstbeleid van Menzis. Kernbegrippen van het beleid zijn Beleving, Zorg, Natuur en Innovatie.
Binnen het kunstbeleid is speciale aandacht voor het ondersteunen van jong talent en initiatieven die gericht zijn op sociaal maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Het kunstbeleid concentreert zich vooral op de in Nederland woonachtige professionele kunstenaars én daar waar Menzis belangen of een vertegenwoordiging heeft. Zij worden in hun ontwikkeling gestimuleerd en gevolgd, zonder enige beperking wat betreft discipline, stijl of techniek.

Uit de collectie
Anya Janssen

But whatever it was, it came out of the trees 7, 2010
olieverf op doek
80 x 100 cm

In het kort

Naam collectie
Kunstcollectie Menzis

Contactpersoon
Dhr. Bert Kleijweg, Mw. Ria Hoekzema

Hoofdkantoor
Wageningen

Locaties kunstcollectie
De collectie is verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).

Aantal kunstwerken
Ca. 75 waarvan ongeveer 20 tot de kerncollectie behoren.

Ontstaansjaar
2010

Disciplines
alle disciplines

Verzamelgebied
Hedendaagse (Nederlandse) beeldende kunst in Nederland

Website bedrijf
www.menzis.nl

Website kunstcollectie
www.menzis.nl

Ondersteuning
Menzis Jong Talent is een jaarlijks terugkerend tentoonstellingspodium voor eindexamenstudenten van een select aantal kunstacademies. Het betreft de kunstacademies die een relatie hebben met de locaties waar Menzis vestigingen heeft: Academie Minerva in Groningen, ARTez in Enschede, Arnhem en Zwolle en de Koninklijke Academie Beeldende Kunst in Den Haag.  De kunstadviseurs van Menzis maken aan de hand van de criteria van het kunstbeleid per locatie een selectie van 5 tot 7 kunstenaars. Het werk wordt gedurende 6 week in de Menzis gebouwen gepresenteerd en werknemers kunnen via  intranet kiezen/stemmen welk werk per locatie wordt aangekocht. Menzis stimuleert hiermee jong talent niet alleen in hun ontwikkeling als kunstenaar maar ook in hun toekomstige beroepspraktijk. Een initiatief voor een nieuwe generatie kunstenaars waarmee Menzis haar maatschappelijke  betrokkenheid op cultureel gebied wil tonen.

Bruiklenen
Anya Janssen, The Shapeshifter en But Whatever, 'The Shapeshifter', MMKA Arnhem, 2012