NOG Collectie/Stichting Beheer SNS REAAL

Stichting Beheer SNS REAAL is de voormalig meerderheidsaandeelhouder van SNS REAAL N.V en heeft als statutaire doelstelling het  doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. Deze uitkeringen worden gedaan door Fonds 21 dat hiervoor jaarlijks een donatiebudget van Stichting Beheer ontvangt. 

 

 

Collectie

De NOG Collectie bestaat uit ruim 500 kunstwerken van 105 verschillende kunstenaars. Het accent van de collectie ligt op tekeningen cq werken op papier, maar ook beelden en objecten maken deel uit van de collectie.
De kunstwerken moeten hun plaats veroveren in welke omgeving dan ook, omdat de collectie geen vaste verblijfplaats heeft. De NOG Collectie is zogenoemd "dakloos". Kunstwerken van de NOG Collectie worden regelmatig uitgeleend aan culturele instellingen of organisaties die zich inzetten voor kunst. Ook worden werken in bruikleen gegeven aan musea.

Kunstbeleid
In 1994 werd aan kunstverzamelaar Frits Becht gevraagd om de collectie gestalte te geven. Frits Becht heeft tot 2001 gewerkt aan de opbouw van de NOG Collectie op een wijze alsof hij voor zichzelf verzamelde. Vanaf 2001 heeft Corrie van der Veen met eenzelfde opdracht, "verzamelen zoals je dat voor jezelf zou doen", het stokje van hem overgenomen en de collectie uitgebouwd tot ruim 500 kunstwerken van 105 verschillende kunstenaars.

Geschiedenis
Initiatiefnemer voor het collectioneren van hedendaagse beeldende kunst was Ton Boersma, destijds algemeen directeur van NOG Verzekeringen. Hij greep met dit initiatief terug op de leuze uit het jaar van oprichting (1863) van het Nederlands Onderwijs Genootschap: "iets doen omdat er anders niets gebeurt".

Alliantie
Stichting Beheer SNS REAAL is in 2013 een unieke alliantie aangegaan met het Stedelijk Museum Schiedam. Het museum is nu verantwoordelijk voor het beheer en behoud van de collectie en organiseert tentoonstellingen waarbij werken van de NOG Collectie centraal staan.

 

 

Collecties 23 april 2015
Anything but homeless.
Tekeningen uit de NOG Collectie
Collecties 6 september 2013
NOG Collectie
naar Stedelijk Museum Schiedam
In het kort

Naam collectie
NOG Collectie/Stichting Beheer SNS REAAL

Contactpersoon
Nicole Theeuwes

Hoofdkantoor
Maliebaan 12, Utrecht

Locaties kunstcollectie
De Collectie heeft geen vaste verblijfsplaats. De NOG collectie is een zogenoemde 'Dakloze Collectie' waarbij het uitlenen aan instellingen centraal staat.

Aantal kunstwerken
ca. 500

Ontstaansjaar
1994

Disciplines
schilderijen, foto's, tekeningen, beelden

Verzamelgebied
Breed, met een accent op tekeningen.

Website bedrijf
www.beheersnsreaal.nl

Website kunstcollectie
www.nogcollectie.nl

Publicaties
- Corrie van der Veen,  Bert Koopman, Anything But Homeless, NOG Collectie , 2006   
- Roel Arkesteijn, Corrie van der Veen,  Brieven uit Arcadia, Centraal Museum, Utrecht, 2007
- Frits Becht, Frits Bless, Ton Boersma, NOG Collectie, Van Reekum Museum Apeldoorn, 1996  

Ondersteuning
Stichting Beheer SNS REAAL stelt jaarlijks een donatiebudget beschikbaar aan stichting Fonds 21.  Fonds 21  ondersteunt hiermee tal van sociaal maatschappelijke projecten en projecten in de sfeer van kunst en cultuur. Een overzicht van de projecten is te zien op  www.fonds21.nl 

Bruiklenen
- Erik Matthijssen, Donkey Years, 'As large as life, and twice as natural', Museum Jan Cunen, Oss, 2012
- Frank van Hemert, serie 15 tekeningen Secret survivors, 'Birth Copulation Death', Gustav Lübcke, Museum in Hamm, Duitsland, 2011
- Helen Frik, Happy With Less Visits The Hard Worker, 'Difficult', Cultureel Centrum CHAPTER, Cardiff GB, 2010
- Nadia Naveau, Le salon du Plasir, Cultureel Centrum de Garage, Mechelen, België, 2010
- Shelag Keeley, An Encyclopaedia of Memory and Slowness, 'Miscellanea', Drawingcentrum Kunstvereniging, Diepenheim, 2010