Aankondigingskaart time deposits VBCN Open 2013

10 mei 2013

Bull & Bear - Marie Reinert

VBCN OPEN 2012/2013, de eerste editie van de stimuleringsprijs voor curatoren, presenteert met trots het project time deposits, een tentoonstelling en performancereeks met kunstenaars Marie Reinert (FR, 1971) en Mounira Al Solh (LBN, 1978). In time deposits staat de notie van performance centraal. Curatoren Claire van Els en Hendrik Folkerts onderzoeken en bevragen in deze tentoonstelling de verschillende manieren waarop performances kunnen plaatsvinden, wat het document of overblijfsel is van performance en hoe performancekunst zich kan manifesteren in semi-publieke ruimtes. Reinert zal een maand lang de organisatie en het gebouw van de Nederlandsche Bank in Amsterdam ‘infiltreren’ en documentatie van dit proces laten zien in de tentoonstelling Bull & Bear. Al Sohl zal een performancereeks met de titel and suddenly there were woman ten uitvoering brengen die de functie en geschiedenis van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag onder de loep neemt.   

De tentoonstelling is van 10 mei t/m 19 juni bij de Nederlandsche Bank, Westeinde 1, Amsterdam op werkdagen op afspraak te bezichtigen. Afspraak kan per e-mail (kunstcommissie@dnb.nl) of telefonisch (020-524 21 83) gemaakt worden. Legitimatie verplicht.

Agenda
24 juni - 10 september, 2019
24 juni - 28 augustus, 2019
27 juni - 5 september, 2019
6 juli - 22 september, 2019
11 juli - 31 december, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam