Roy Villevoye, Making of Madonna,2007 en Peggy Franck, Of naked ground III (p), 2016. Foto: Gert Jan van Rooij

27 februari 2017

All Paintings Are Uneven

19 januari 2017 - maart 2018

Wat is schilderkunst anno 2016? In de tentoonstelling All Paintings Are Uneven worden aanwin­sten van jong en aankomend talent gepresenteerd in gezelschap van gevestigde kunstenaars uit de ABN AMRO collectie. Samen geven ze een stand van zaken van de schilderkunst anno nu en tonen tegelijkertijd de grensgebieden tussen schilder­kunst en andere media. Tegen het licht van ge­vierde schilders als Marlene Dumas en Robert Zandvliet wordt een nieuwe generatie kunste­naars getoond die de grenzen van schilderkunst weet op te rekken. Zo wordt doek aluminium bij Wouter Paijmans en olieverf autolak in het werk van Juliaan Andeweg. Sinds de uitvinding van de fotografie in de jaren dertig van de negentiende eeuw - toen het repre­senteren van de werkelijkheid kwam te vervallen - spiegelt de schilderkunst zich steeds aan andere media. De kunst van nu moet zich tot de dominante digitale beeldcultuur verhouden, wat resulteert in beschilderd faxpapier van Marijn van Kreij of een inkjet print collage van David Maljkovic. Kunstenaars werken zelden of nooit nog medium-gericht, maar kiezen steeds opnieuw een combinatie van technieken die hun ideeën het beste vertolken. Chaim van Luit, Peggy Franck of Roy Villevoye gebruiken fotografie om de schilder­kunst in een ander perspectief te zetten. Terwijl Thomas Raat met reflecterend glas of Nathan Azhderian met bloemvormige spiegels en laser­stralen de kunst en de toeschouwer zelf een spiegel wil voorhouden. De jongste generatie kunstenaars neemt de vrijheid zich losjes tot de schilderkunst te verhouden, er aan te refereren, of haar geschiedenis te bevragen. Toch zijn er ook nog steeds veel jonge schilders die het medi­um trouw blijven. Zo geldt voor Evi Vingerling dat zij een vluchtig moment wil vangen in verf en Tjebbe Beekman een persoonlijk verlies een plek geeft in zijn schilderijen. All Paintings Are Uneven toont de kunst van nu, tegen de achter­grond van schilderkunstige vraagstukken.

Deelnemende kunstenaars:

Juliaan Andeweg, Nathan Azhderian, Tjebbe Beekman, Iris van Dongen, Marlene Dumas , Peggy Franck, Klemen Ilovar, Marijn van Kreij, Danielle Kwaaitaal, Chaim van Luit, David Maljkovic, Navid Nuur, Wouter Paijmans, Rory Pilgrim, Thomas Raat, Roy Villevoye, Evi Vingerling, Evelyn Taocheng Wang, Robert Zandvliet    

Locatie:

ABN AMRO hoofdkantoor
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Bezichtigen:

Op afspraak te bezichtigen via: kunst.&.historisch.bezit@nl.abnamro.com Legitimatie verplicht

 

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam