24 juni 2019

Anook Cléonne

De tekeningen van Anook Cléonne zijn groots en meeslepend en de schaal ervan lijkt de beleving te sturen. Haar tekeningen nodigen uit om je kortstondig te laten omringen door het onbekende. Het zijn vaak zelfbedachte, geconstrueerde landschappen, waarbij de enige herkenning het moment van verlichting is: het kantelpunt in het leven of het moment waarop je tot nieuwe inzichten komt.

Volgens Cléonne zegt een afbeelding van de natuur eerder iets over jou zelf dan over het landschap. Zij creëert landschappen die zich laten lezen als projecties van een gemoedstoestand.

In haar serie Beginning of Sediment zoomt Cléonne in en toont ze een hele kleine wereld: de woekerende culturen in petrischaaltjes. Zo legt ze als een soort botanist details en structuren bloot, die resoneren met innerlijke drijfveren. 

De kweekbakjes laten op microscopisch niveau slechts één laag zien uit het leven, wat voldoende is om associaties op te roepen. Van een afstand gezien lijken de schaaltjes op hemellichamen.

Anook Cléonne (1972, Almelo) is opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie en Rijksakademie in Amsterdam. Ze woont en werkt in Arnhem.

 

 

 

 

Agenda
29 november, 2019 - 28 februari, 2020
16 januari - 23 februari, 2020
6 februari - 12 juni, 2020
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam