11 juni 2018

Anouk Griffioen - Natur

Anouk Griffioen: 'Vaak creëert een figuur een barrière tussen het tafereel en de kijker, die als het ware een voyeur wordt en buiten blijft staan. Terwijl ik altijd wil dat de kijker zelf de figuur is'.

Kunstenares Anouk Griffioen brengt in haar monumentale houtskooltekeningen verschillende landschappen en onderwerpen samen. Zij creëert een wereld waar de kijker in kan stappen of zelfs in kan verdwijnen. In haar werk houdt Griffioen zich bezig met het conflict tussen mens en natuur, stad en landschap. De voortdurende groei van de steden zet de leefbaarheid onder druk. Door de begroeiing weer een plek te geven in de bebouwde wereld, appelleert zij aan ons diepgewortelde verlangen naar de natuur. Het is de plek om gebaande paden te verlaten, en tot nieuwe inzichten te komen. Sporadisch is er een mensachtige schim zichtbaar die in de achtergrond lijkt op te lossen. Uitgesproken mensfiguren worden in haar werk gemeden. Het lijkt moeilijk te geloven dat de enorme werken houtskooltekeningen zijn. 'Hoe is het gemaakt?' is een van de meest gestelde vragen. Wil je dat ook weten, kom dan naar de Erasmus Gallery waar Anouk Griffioen de komende maanden regelmatig ter plekke aan nieuwe tekeningen werkt. Hoe het wordt gemaakt, kun je dan met eigen ogen zien!

Anouk Griffioen - 'Natur' is van 22 mei 2018 tot 17 augustus 2018 te zien in de Erasmus Gallery.
Naar verwachting zal Anouk Griffioen op de donderdagen de gehele dag aanwezig zijn.

Locatie Erasmus Gallery: Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus building (gang tussen Theil Building C-hal en Aula Erasmus Building). Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam
Info EUR Art Affairs - E art-affairs@eur.nl. T: +31 (0)10 - 40 82 802.
Openingstijden EG - ma-vrij 9:00-18:00

Agenda
Contactgegevens

Pers
Jorien Ceelen

jorienceelen@gmail.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam