Sail (Vogelboot) uit 2010 van Auke de Vries, collectie Museum Beelden aan Zee (foto: Piet Gispen)

 

23 mei 2018

Auke de Vries

Van 23 mei t/m 15 juni 2018 is in de centrale hal van het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag een expositie ingericht met veertien sculpturen van de internationaal bekende beeldhouwer Auke de Vries (1937).

De Vries' sculpturen zijn te zien in diverse musea en op prominente plekken in de openbare ruimte, verspreid over 32 landen. Kenmerkend aan de kunstwerken is dat ze nooit op zichzelf staan, maar intensief zijn verbonden met hun omgeving. Ondanks dat ze stil hangen of staan suggereren ze beweging. De bonte verzameling beelden zorgt voor een nieuwe dynamiek en compleet andere beleving van de ruimte.

De bruikleen van de sculptuur Sail (Vogelboot) van Museum Beelden aan Zee, vormde de aanleiding voor de expositie die hoofdzakelijk bedoeld is om Aegon medewerkers nader kennis te laten maken met de kunstenaar. Auke de Vries kent een langere geschiedenis bij het bedrijf, uit de tijd dat Aegon nog resideerde aan het Churchillplein in Den Haag. Samen met de buren van KPMG en het Congresgebouw gaf Aegon aan De Vries opdracht een kunstwerk te ontwerpen voor het plein. De imposante sculptuur in de vijver werd in mei 1992 onthuld en is daar nog steeds te bewonderen.

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam