Céline Manz (copyright: Francoise Bolechowski 2015)

12 december 2015

Céline Manz

Op 18 december opent: 'VBCN 10 jaar jong'

Voor deze tentoonstelling in het kader van de VBCN OPEN Curatorenprijs analyseerden de curatoren Alix de Massiac en Vincent van Velsen negenentwintig bedrijfscollecties aan de hand van meetbare parameters als leeftijd van de kunstenaar, datering, medium en afmetingen van het kunstwerk, met als resultaat het meest gemiddelde en meest afwijkende kunstwerk uit elke collectie.

De kunstenaars Sema Bekirovic in samenwerking met Lotte Geeven, Thomas van Linge, Jonas Lund, en Céline Manz zijn door de curatoren uitgenodigd om op het concept en het resultaat van deze analyse te reageren met nieuw werk. De vijf nieuwe werken worden onthuld tijdens de opening van de tentoonstelling in de tijdelijk ingerichte VBCN OPEN Space, Konijnenstraat 16-A in Amsterdam.

Hierbij stellen we graag Céline Manz voor:

In 2013 was de Zwitserse Céline Manz (1981) genomineerd voor de Gerrit Rietveld Academie Prijs voor Beeldende Kunst bij haar afstuderen aan de gelijknamige kunstacademie in Amsterdam.

Het thema 'copyright', ook wel 'the right to copy' genoemd heeft haar in verschillende vormen beziggehouden; zo heeft Manz in haar zeer provocerende 44-delige fotoserie A1 de fotograaf Terry Richardson uitgedaagd tot hoever zij kan en mag gaan in haar werk. De parodie op het handschrift van Richardson komt niet alleen voort uit kritiek, maar ook uit een bewondering voor zijn in humor verpakte platheid die voor Manz zowel aantrekkelijk als afstotend is. Hij wordt dan ook steevast uitgenodigd voor haar openingen.

In die gedachte heeft zij ook samengewerkt met de kunstenares Jacqueline de Jong (1939), destijds uitgever van de Situationist Times. Uit deze samenwerking kwam Manz' meest recente werk Le Domain Public voort waarbij zij zelf een reproductie techniek voor fotografie ontwikkelde, dit was te zien op de UNSEEN Photo Fair 2015.

Manz maakt collages waarbij soms beelden over elkaar worden gelegd, maar ook vaak worden weggesneden zodat een witte rechthoek overblijft. In meer werk staat de vraag centraal van wie het kunstwerk nou eigenlijk is, zeker met de huidige beeldcultuur indachtig. Zij vertaalt dat als volgt: 'What do you know about art, you're not a lawyer'.

Céline Manz werd in 2014 geselecteerd voor de zgn. 3Package Deal, gedurende zij is begeleid door de Gerrit Rietveld Academie, FOAM, De Appel en KNAW. Afgelopen maand ontving zij de 'Werkbeitrag des Kunstkredit Basel-Stadt'. Manz woont en werkt afwisselend in Basel en in Amsterdam waar ze is betrokken bij de door kunstenaars georganiseerde art space STUDIO 47 en de uitgeverij STUDIO 47 PRESS .

 

 

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam