AkzoNobel Art Space | (v.l.n.r.) Sylvie Zijlmans, Hester Oerlemans, Hans op de Beeck, Lennart Lahuis, Sam Salehi Samiee | Photo Credits: Martin van Welzen

20 april 2018

Common Ground

De nieuwe tentoonstelling 'Common Ground' bij de AkzoNobel Art Space is vanaf 23 april te bezichtigen. In totaal 37 internationale kunstenaars, 59 kunstwerken en verschillende media zijn te zien waaronder sculpturen, schilderkunst, fotografie, video, glaskunst en twee monumentale kunstopdrachten in situ van Gijs Frieling en Frank Havermans.

Common Ground

De ruimte tussen mensen is wat ons definieert. Dat is de plaats waar we met elkaar interacteren en ons bestaan bevestigen via de ander. Deze ontmoetingsplek is traditioneel een belangrijk onderwerp in de kunst. De stad is het interactiedomein bij uitstek in onze snel verstedelijkende wereld. Daar tegenover staat de natuur, waar wij als 'denkende dieren' nog steeds deel van uitmaken. Maar behalve op fysieke locaties ontmoeten we elkaar ook op het niveau van ideeën, idealen en identiteit.

Deze tentoonstelling verkent de betekenis en invloed van verschillende ontmoetingsplekken. De getoonde kunstwerken vormen bovendien een brug tussen makers en toeschouwers en functioneren zo zelf als ontmoetingsplek. De tentoonstellingsruimte als geheel werkt ook als verbindende grootheid. Ze koppelt de bedrijvigheid van AkzoNobel aan de buitenwereld en presenteert kunstwerken als vensters op een wereld die we samen maken en delen: onze common ground.

AkzoNobel Art Space
Christian Neefestraat 2
Open ma - vr 10:00-17:00

 

 

Agenda
6 juli - 22 september, 2019
11 juli - 31 december, 2019
6 september - 17 oktober, 2019
12 september - 24 december, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam