Constant Dullaart, 'Ey Pleuribus Umnumnum', 2018

24 juni 2019

Constant Dullaart

'Profile Wars' is een solotentoonstelling van de Nederlandse kunstenaar Constant Dullaart. Dullaart (Leiderdorp, 1979) onderzoekt de werking van digitale media, waarbij controle, privacy en manipulatie terugkerende thema's zijn. In tijden van nepaccounts van sociale media en fake news is zijn werk actueler dan ooit.

Constant Dullaart is wel eens omschreven als een digitale archeoloog. Hij legt de geschiedenis bloot van relatief nieuwe media als internet en sociale media en geeft in zijn werk tegelijkertijd een beeld van de invloed en manipulatieve krachten die ermee gepaard gaan.

Dullaarts werk speelt zich deels online af. Om de werking van de 'like-industrie' goed in kaart te kunnen brengen, besloot hij zelf door te dringen tot de 'nepvolgersindustrie' op de sociale media. Hij kocht in 2014 tweeënhalf miljoen Instagramaccounts, nepvolgers die hij verdeelde onder dertig accounts in de kunstwereld. Al bijna een socialistische daad, waarmee hij vooral benadrukte dat publiek te koop is.

Later bouwde Dullaart zijn online identiteiten zelf - inclusief foto's, uitspraken en hashtags - die hij koppelde aan de namen van achttiende-eeuwse Hessische soldaten. Het werd een machtig online leger, waarmee hij 'likes' kon uitdelen en commentaren kon schrijven waar hij maar wilde. Profile Wars toont werk met recent gebouwde nepprofielen, die Dullaart laat reageren op Instagram-accounts van bedrijven en instellingen als het Amerikaanse Department of Homeland Security, de overheidsinstelling die waakt over de nationale veiligheid. Door die nepprofielen om beurten één dichtregel te laten 'posten' ontstaat op dat account één lopend gedicht, dat op een ludieke en tegelijk angstaanjagende manier zichtbaar maakt dat er hier één grote onzichtbare macht is die alle touwtjes in handen heeft.

Daarnaast maakt Dullaart ook tastbaar werk. Ey Pleuribus Umnumnum bijvoorbeeld is een compositie met simkaarten uit de nepvolgersindustrie; ze vormen het fysieke bewijs van de nepaccounts. In de vorm van een wapenschild of een ouderwetse legerformatie refereren ze aan de recente manipulaties in de politiek, zoals het gesjoemel met accounts in de periode van de Amerikaanse verkiezingen. In zijn nieuwste werk, Target Audience Banners, vertaalt Dullaart zijn instagramprofielen met gefingeerde gegevens van mensen uit doelgroepen als Amerikaanse mannen of Indiase vrouwen naar handgemaakte vaandels, net als de simkaartcomposities een rechtstreekse verwijzing naar de oorlogstypologie en daarmee naar de online oorlogen van dit moment. Zo visualiseert Dullaart de gevolgen van de aandachtseconomie, een actueel en vaak onzichtbaar thema dat van grote invloed is op onze hedendaagse samenleving.

Van 8 juni t/m 13 juli is in Upstream Gallery in Amsterdam een tweede tentoonstelling van Constant Dullaart te zien, getiteld dull.liveTM, Hack, Hussle, Historicize, waarin hij zijn nieuwste initiatief lanceert: gemeenschappelijke werkruimtes voor iedereen. Voor meer informatie zie: www.upstreamgallery.nl

Voor meer informatie over Circl.ART zie: https://www.abnamro.com/nl/over-abnamro/ kunst-en-historisch-bezit/index.htmlCircl.ART bevindt zich in CIRCL, op het Gustav Mahlerplein 1B. Open ma t/m vrij van 8 - 22 uur.

Agenda
29 november, 2019 - 28 februari, 2020
16 januari - 23 februari, 2020
6 februari - 12 juni, 2020
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam