15 februari 2018

De kaart, het metafysische object bij uitstek

In de tekeningen en schilderijen van Stan Klamer (1951) wordt de werkelijkheid geabstraheerd tot een vorm van cartografie. Klamer schept fantasierijke ruimte en stelt met zijn werk vragen over ons wezen, over plaats en over ingebed zijn in ruimte en tijd. Binnen de tekeningen zijn twee eeuwenoude contrasten te onderscheiden, die van natuur en cultuur. De natuur wordt zichtbaar in het amorfe richtingloze gedrag van vlekken waterverf, die vaak de start van een tekening vormen. De cultuur toont zich in het gebruik van het potlood op papier, waarmee Klamer de inrichting van het landschap en de bewegingen van de mens vastlegt. In zijn platte werelden maakt Klamer in één oogopslag grote gebieden zichtbaar. Dit leidt de kijker naar de tot in verfijning uitgewerkte details.

Klamer ziet het maken van de tekening als een reis, een handeling in de tijd. Hij nodigt de kijker uit de tijd te nemen om via de tekeningen een eigen reis te maken, lang of kort. In 2017 heeft de kunstenaar een maand lang aan de Ierse westkust een gebied in kaart gebracht. Dit verblijf inspireerde Klamer tot boeiend nieuw werk. 'De kaart, het metafysische object bij uitstek' toont deze nieuwe werken samen met tekeningen van de kunstenaar, die eerder in de kunstcollectie van de EUR zijn opgenomen.

Erasmus Gallery AB-57 tentoonstelling 'De kaart, het metafysische object bij uitstek': 15/02 tot 01/05, ma-vrij 9-18, Erasmus Universiteit Rotterdam, gang tussen Theil Building C-hal en Aula Erasmus Building.

 

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam