Lodewikus Hendriks (ING Senior Consultant) voor zijn favoriete kunstwerk: Katrin Korfmann, zonder titel (Centraal Station), 2001-2007, c-print op aluminium, 135 x 196 cm


8 maart 2016

De keuze van Lodewikus uit de ING Collectie

Lodewikus Hendriks: "Mijn favoriete werk uit de ING Collectie is de foto van Katrin Korfmann van de centrale hal van het Centraal Station in Amsterdam. Ik koos voor dit werk als eerbetoon aan Cypers' Centraal Station en Rijksmuseum. Het interieur van deze hal kennen we allemaal, vooral door het karakteristieke patroon van de vloertegels. Er is altijd veel traffic, beweging, geluid.

Ik vind het werk een imponerend voorbeeld van een weergave van 'frozen movement': statisch en dynamisch in één beeld gevangen. Ook al is het beeld vastgelegd en daarmee statisch, de mensen blijven bewegen, bijna tastbaar, de geluiden blijf je horen, geuren zijn aanwezig.

Het werk maakt me bewust van hoe gehaast we zijn: altijd op weg én snel én vluchtig, maar waar naar toe? Door de plaats van het werk in de Interne Straat van ING is het voor mij in het voorbijgaan een moment van 'slow-art beleving': even 5 minuten stil kijken en wat ervaar ik dan?

Ik waardeer sterk de ontwikkeling, de afgelopen jaren, bij Art Management om de collectie uit te breiden met aankoop van en/of samenwerking met jonge, internationale kunstenaars. Ook heb ik waardering voor de toenemende diversiteit in kunstuitingen, waardoor in toenemende mate ook bijzondere kunstfoto's aan de collectie worden toegevoegd."

 

Agenda
14 februari - 19 mei, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam