17 juni 2020

De vogels van Amsterdam UMC

Vrij als een vogel is een jaloersmakende gedachte in de situatie waarin wij ons bevinden. Hopelijk vliegen wij gauw weer uit. Voor alle medewerkers, patiënten en bezoekers is op locatie AMC een nieuwe tentoonstelling ingericht. Een tentoonstelling over de inperking van onze vrijheid door covid-19. Primeur: het is de eerste keer dat werken uit de AMC- én de VUmc-collectie samen te zien zijn.

 

De tentoonstelling - in de Brummelkamp-galerie - gaat over de inperking van onze vrijheid door covid-19. Straten verstillen, mensen blijven thuis en ook in Amsterdam UMC was het leeg. Alle aandacht gaat ernaar uit het virus het hoofd te bieden. Medewerkers in de eerstelijns zorg en alle ondersteunende functies kunnen niet thuisblijven. Voor hen is deze tentoonstelling in het bijzonder. Maar ook voor de patiënten en bezoekers die locatie AMC nu weer bezoeken. Blik op de vogel Terwijl het coronavirus rondwaart en wij in onze kooi moeten blijven, vliegen de vogels over de stad. Nu de mensen binnen blijven, krijgen dieren meer speelruimte. Overal ter wereld zien liefhebbers vogels die zich normaal niet laten zien. De Vogelbescherming biedt een gratis online cursus tuinvogels aan; mensen worden zich bewust van de ruimte die zij doorgaans innemen en die nu heroverd wordt door de natuur. Opeens zien en horen wij de vogels weer om ons heen. Uit de collecties van de locaties AMC en VUmc selecteerde de afdeling Kunstzaken foto’s, werken op papier en schilderijen die onze blik op de vogel veranderen. Deze tentoonstelling is de eerste in een serie waar kunstwerken uit beide collecties in samenhang worden getoond. Vrij als een vogel is een jaloersmakende gedachte in de situatie waarin wij ons bevinden. Hopelijk vliegen wij gauw weer uit.

 

De tentoonstelling omvat werken van Daniëlle van Ark, Gertie Bierenbroodspot, Eugène Brands, Armen Eloyan, Seet van Hout, Heringa & van Kalsbeek, Arno Kramer, Krijn van Noordwijk, Femmy Otten, Ibo Pompe , Gerard Prent, Anton Rooskens, Dieuwke Spaans en C.A. Wertheim.

 

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam