'Establishing Eden', Persijn Broersen & Margit Lukács (2016)

 

3 april 2019

Establishing Eden bij Pathé Rembrandt

RE:Collecting

In de tentoonstelling 'RE:Collecting' presenteren de curatoren Hélène Webers & Mels Evers verborgen verhalen uit bedrijfscollecties, met nieuwe en bestaande kunstwerken van Persijn Broersen & Margit Lukács, Marlene Dumas, Ryan Gander, Erik van Lieshout, Navid Nuur en Nicky Zwaan.

In de museale presentatie bij Singer Laren worden kunstwerken getoond, die in vorm of betekenis een transformatie hebben doorgemaakt. Aan de hand van archiefmateriaal krijgt de bezoeker inzicht in de geschiedenis van het kunstwerk binnen de collectie. De presentatie is ontwikkeld in samenwerking met tentoonstellingsontwerper Edi Winarni. 

Daarnaast worden er nieuwe kunstwerken van Persijn Broersen & Margit Lukács, Erik van Lieshout en Navid Nuur gepresenteerd. De kunstenaars zijn door de curatoren benaderd om te reflecteren op een bestaand kunstwerk uit de bedrijfscollectie en dit te vertalen naar een nieuw kunstwerk buiten de muren van het bedrijf, op een publieke locatie in een straal van 30 kilometer van Singer Laren.

Meer informatie over de tentoonstelling en de nieuwe kunstwerken in de publieke ruimte is te vinden op: www.re-collecting.com.

Establishing Eden bij Pathé Rembrandt

In 'Establishing Eden' richten Persijn Broersen & Margit Lukács zich op het 'establishing shot': het moment waarop een landschap gedefinieerd wordt en een hoofdrolspeler wordt. De locaties van o.a. de filmserie 'Lord of de Rings' zijn opnieuw gefotografeerd en verwerkt in een eeuwigdurende landschapsopname. 'Establishing Eden' is van 4 t/m 10 april 2019 te zien als korte film voorafgaand aan alle hoofdfilms bij Pathé Rembrandt te Utrecht.

Partners

De tentoonstelling 'RE:Collecting' is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Singer Laren, Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en haar individuele leden. 

 

Meer informatie

'RE:Collecting' is te zien t/m 7 april 2019 bij Singer Laren, Oude Drift 1, 1251 BS Laren. Het museum is te bezoeken van dinsdag t/m zondag van 11:00 - 17:00. 

 

Agenda
6 juli - 22 september, 2019
11 juli - 31 december, 2019
6 september - 17 oktober, 2019
12 september - 24 december, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam