From the series 'A durian growing a swinging sponge on a fractal evening', 2014 © Lorenzo Vitturi

17 september 2014

De VBCN getrakteerd op kennis en inspiratie door UNSEEN

Unseen Photo Fair organiseerde voor de VBCN leden een exclusieve ontvangst, voorafgaand aan de VIP Preview, op woensdag 17 september.

Het programma zag er als volgt uit:
14.30 - 14.45: Ontvangst met koffie en thee
14.45 - 15.15: Sprekers Thomas Seelig en Peter Gorschlüter
15.15 - 15.30: Gelegenheid om vragen te stellen aan beide sprekers
15.30 - 18.00: VIP Preview
18.00 - 21.00: Opening

Tijdens deze besloten bijeenkomst vertelden Thomas Seelig (curator Fotomuseum Winterthur) en Peter Gorschlüter (adjunct-directeur Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main) over de collecties en het aankoopbeleid van beide musea. Op de middag voor de officiële opening van UNSEEN bood de organisatie van de beurs de leden van de VBCN de mogelijkheid deel te nemen aan twee presentaties van curatoren.

De adjunct-directeur van Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main Peter Gorschlüter en Thomas Seelig, de curator Fotomuseum Winterthur, gaven inzicht in hun verzamelbeleid. Beide verzamelingen zijn voortgekomen uit een schenking van een privé-collectie. Een basis die als inspiratie heeft gediend voor het huidige collectioneren. Waarbij het opvallend was dat de beide partijen voor hun groei en ontwikkeling veel aanspraak maakten op hun netwerk voor middelen en kennis op particulieren en bedrijven. Opmerkelijk voor het aankoopbeleid van Winterthur was dat hier uitsluitend werk werd aangekocht uit het dan lopende kalenderjaar. Gorschlüter stipte nog even subtiel aan dat er nooit op een beurs gekocht werd, maar uitsluitend via de kunstenaar. Voor het museum uit Frankfurt is deze, vaak zeer intensieve, relatie een meerwaarde voor het verzamelbeleid.

UNSEEN bedankt voor de mogelijkheid om deze kennis met de VBCN te delen!

 

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam