14 juni 2018

Heleen Haijtema

Voor de gesloten ijssalon staat een oubliehoorn van drie turven hoog. Er is net een streepje grijze lucht te zien en de rozen links en rechts blijven wat onder de maat. De foto's van Heleen Haijtema die ze deze zomer in Rijnstate laat zien, voeren je naar herinneringen aan een hoogseizoen. Herinneringen die je vergeet te delen met je duizend digitale vrienden om de aangeharkte versie van Nederland die wordt blootgelegd. Maar Heleen Haijtema weet je bij een verhaal te betrekken, ze is beeldmaker in fotografie, film en alles wat daartussen zit. Met een licht absurde toets ensceneert ze een gladgeschoren grasveld met slanke benen op een stretcher, in de spiegeling van een raam maakt een motorboot het idee van aangenaam verpozen af. Het openluchtzwembad met louter diagonalen in grijs, groen en blauw is een geraffineerd geometrisch patroon geworden en de caravan die maar net zijn hoofd boven de heg uitsteekt denkt moedig: we maken van dit dieptepunt een hoogtepunt!
(tekst: Mirjam Geelink)

Heleen Haijtema (1980, Warga) is opgeleid aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Ze woont en werkt in Leeuwarden, dit jaar de culturele hoofdstad van Europa. www.heleenhaijtema.nl

De expositie is t/m 3 september te zien.
Bezoekadres: Wagnerlaan 55 Arnhem, geopend van 08:00 uur t/m 21:00 uur.

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam