L.J.A.D Creyghton, Hindenburgline Project| Heudicourt sous- les- Côtes- Lac de Madine, kleurenfoto, 60 x 135 cm., 2016

3 september 2018

Het zelfherstellend vermogen van mens en natuur

Galerie LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) presenteert vanaf 13 september de tentoonstelling Het zelfherstellend vermogen van mens en natuur met foto's van L.J.A.D Creyghton uit het Hindenburgline Project. Creyghton (Apeldoorn, 1954) toont foto's van landschappen van de Hindenburglinie waar tijdens de Eerste Wereldoorlog hevig is gevochten. Het landschap heeft zich honderd jaar na dato grotendeels hersteld. De tentoonstelling wordt op 13 september om 16.30 uur geopend door prof. dr. Ton Rabelink, hoogleraar interne geneeskunde en onderzoeker in de Regeneratieve Geneeskunde.

In deze tentoonstelling is te zien hoe de regeneratieve geneeskunde en de kunst elkaar vinden. De regeneratieve geneeskunde gaat uit van het herstellend vermogen van het lichaam. Door het vervangen van beschadigde cellen, weefsels en organen kunnen ziekten worden voorkomen en genezen. De natuur heeft ditzelfde regeneratieve vermogen. Op de foto's van de landschappen uit deze tentoonstelling is nauwelijks meer iets te zien van de verwoestende sporen die de oorlog er naliet.

De afgelopen jaren volgde L.J.A.D Creyghton samen met schrijver Serge van Duijnhoven de ruim duizend kilometer lange Westfront-Hindenburglinie, die België via Frankrijk naar Zwitserland volgt. Leidraad bij deze zoektocht zijn de persoonlijke brieven en notities van soldaten die in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog probeerden te overleven.

Tijdens zijn reis langs de linie stuitte Creyghton regelmatig op bijzondere vondsten: een stukje hout van een door granaten verwoestte boom, scherven van een explosie en andere 'stille getuigen'. Van deze vondsten maakte hij foto's, die op zichzelf een autonome kwaliteit bezitten en ook op deze tentoonstelling zijn te zien.

Het Hindenburglinie-project is meer dan een ode aan het herstellend vermogen van de natuur. Het project toont de veerkracht van de mens om ook in de meest gruwelijke omstandigheden compassie en medemenselijkheid te tonen en te behouden.

Agenda
16 december, 2018 - 7 april, 2019
14 februari - 19 mei, 2019
8 maart - 18 april, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam