8 mei 2018

In Between; nieuwe tentoontstelling in Zuyderland

Na een periode van verbouwingen, heropent Zuyderland haar expositieruimte op locatie Heerlen, waar de komende tijd weer tentoonstellingen van professionele kunstenaars te zien zijn. De eerste hedendaagse kunstenaar die het spits afbijt, is Arno Sijben. Zijn werk is onder de titel In Between te zien van 7 mei tot 22 juni 2018.

Centraal staan de stadia waarin de figuraties zich bevinden. In de ontwikkeling van baby naar volwassene, is het kind als het ware een tussenstadium. Hetzelfde geldt voor de plant, als tussenstadium in de ontwikkeling van spriet tot het dorre groen. In die zin gaat In Between ook over vergankelijkheid. Maar ook over het stadium waarin het schilderij zich bevindt. Van het begin van het experiment tot het resultaat. En over de dunne lijn tussen abstractie en figuratie. 

Keukenzout
Voor Arno Sijben staat schilderen gelijk aan experimenteren. Experimenteren met de mogelijkheden die verf, maar ook houtskool, verschillende ondergronden en zelfs keukenzout bieden. Om die experimenten in een vorm te gieten, kijkt hij altijd uit naar foto's van planten of mensen, vaak kinderen, of hij maakt deze zelf. Daarbij gaat het hem niet zozeer om het weergeven van planten, vaak onkruid, of mensen, maar om de organische vormen die ze kenmerken. Zijn weergaves van deze figuren, in combinatie met de schildertechniek, die gekenmerkt wordt door veelal pasteltinten en harde lijnen, ontstaat een verhalende sfeer. Zijn werk roept bij de toeschouwer vaak troost of geborgenheid op.

Installatie
De tentoonstelling toont een selectie werken op papier van de afgelopen drie jaar. Ze vormen een geheel, misschien nog het duidelijkste in de getoonde installatie. De kleinere werken op papier worden met elkaar verbonden via de werkjes op doek. Zo vertelt de installatie in één oogopslag het verhaal.

MAFAD
Sijben studeerde aan de Maastricht Academy for Fine Art and Design en aan de Hoge School Zuyd Maastricht aan de afdeling Bachelor for Education in Fine Art and Design. Naast zijn kunstenaarschap geeft hij les in het kunstonderwijs in Geleen en is hij kunstcoördinator voor Zuyderland. Momenteel werkt hij gedeeltelijk in Geleen en in Maastricht. Sijben exposeert in binnen- en buitenland. Zijn werk wordt vertegenwoordigd door Galerie Wilms Venlo.

De expositieruimte van Zuyderland, locatie Heerlen, bevindt zich op de tussenverdieping en is vrij toegankelijk van maandag tot en met zondag van 8.00 tot 20.00 uur.

Meer informatie:
www.arnosijben.nl
www.galeriewilms.nl
www.zuyderland-kunstcollectie.nl

In contact komen met de kunstenaar:
info@arnosijben.nl

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam