Joanneke Meester
I am not doing anything until I feel the need, 2013
Collage

6 oktober 2014

Joanneke Meester Kunstruimte DNB

In 2004 verwierf Joanneke Meester internationale bekendheid met het spraakmakende pistooltje dat zij maakte van haar eigen huid. Maatschappelijk bewustzijn is een centraal thema binnen haar werk. Ze maakt gebruik van een herkenbare beeldtaal om met een breed publiek te kunnen communiceren. Interactie met de toeschouwer speelt voor haar dan ook een grote rol. Dit was duidelijk te zien in haar tijdelijke installatie van gele verkeersborden met relativerende teksten in de openbare ruimte van Amsterdam en Heerlen.

Joanneke Meester denkt na over de noodzakelijkheid van de dingen die men zichzelf en elkaar in het dagelijkse leven oplegt. Zoekend naar een handvat formuleerde zij de zin 'I am not doing anything until I feel the need'. Meester heeft 365 kunstenaars uitgenodigd om hun persoonlijke interpretatie van de zin om te zetten in een beeld voor in een scheurkalender. Deze kalender confronteert de toeschouwer dagelijks met het mantra: 'I am not doing anything until I feel the need'. De tentoonstelling geeft een overzicht van vrijwel alle originele werken uit de scheurkalender.

Tentoonstelling in de kunstruimte van De Nederlandsche Bank, Westeinde 1 te Amsterdam.
Van 16 oktober tot 28 november 2014 op werkdagen op afspraak te bezichtigen.

Telefoon: (020) 5242183.
Email: kunstcommissie@dnb.nl
legitimatie verplicht

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het AFK.

 

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam