28 november 2017

Joanneke Meester verbindt in het UMC Utrecht.

De ondergrondse transportgang tussen locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis en locatie UMC Utrecht heeft onlangs een opknapbeurt gekregen. Met een muurschildering van ongeveer 300 meter heeft kunstenares Joanneke Meester een bijzonder kunstwerk gemaakt van deze veel gebruikte verbindingsgang.

Joanneke Meester houdt van spelen met letters en taal. Ze heeft voor deze verbindingsgang (ook wel de 'navelstreng' genoemd) een ontwerp gemaakt met woorden die verwijzen naar de voortdurende heen en weer beweging van mensen en transporten tussen de twee ziekenhuizen. Haar stoere vormentaal past goed bij deze lange gang en er valt voor jong en oud iets te ontdekken.

Het ene deel van de gang is rood met blauwe letters en het andere deel is blauw met rode letters. De kleuren verwijzen naar de bloedsomloop van zuurstofarm en zuurstofrijk bloed, dat ook voortdurend in beweging is. De gang met letters kun je daarin zien als een verwijzing naar aders en slagaders. Doordat de woorden naar elkaar toe zijn geschreven (spiegelbeeld) ontmoeten ze elkaar in het symbolische hart van de gang (in het midden). Op een dieper niveau verwijst het ontwerp naar de cyclus van het leven.

De tekst in de gang is niet in één oogopslag te lezen omdat de letters groot zijn uitgevoerd en over de hele wand (ca. 300 m) uitgestrekt zijn. Al langslopend kunnen passanten ontdekken wat er staat. De omdraaiing van de woorden, de kleuren en de zoektocht naar de woorden maken het werk speels, vrolijk, relativerend en ook voor kinderen een leuk zoekplaatje.

Afdeling Kunstzaken (contactpersoon: Jona van Zetten), Directie Facilitair Bedrijf, UMC Utrecht.
Meer info: kunstzaken@umcutrecht.nl

 

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam